Energielabel

Op 1 januari 2021 is het nieuwe energielabel van kracht geworden. Dit label is vollediger en biedt meer informatie dan het vereenvoudigde energielabel (VEL) dat tot en met 2020 werd gebruikt.

labelklasse
Het nieuwe label is onderscheidend voor zeer energiezuinige woningen. Het oude label ging van G tot en met A. Nieuwbouwwoningen die conform Bouwbesluit worden opgeleverd, zitten tegenwoordig echter altijd in de A-klasse. In het nieuwe label loopt de classificatie door tot en met A++++. Een nieuwbouwwoning die vanaf 2021 aan BENG voldoet verdient een energielabel A+++ of A++++.

lay-out
De lay-out van het energielabel is veranderd. Vorm en inhoud zijn gestandaardiseerd en verplicht voorgeschreven. Zie daarvoor dit voorbeeld met fictieve gegevens. (Het voorbeeld is geënt op een appartement van 180 m2. Sommige getallen zijn dus niet representatief.)

vragen in de markt
Er leven in de markt nog veel vragen over de invoering van het nieuwe energielabel. Het Lente-akkoord probeert deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Zie o.a. deze artikelen:

Vragen over de invoering van het nieuwe energielabel beantwoord
Wat betekent nieuw energielabel voor woningen in aanbouw?

meer informatie
Energielabel woningen (RVO)

Oproep: knelpunten bij invoering Energielabel Utiliteitsbouw?

27 juni 2014

Per 1 juli 2014 is het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw verplicht. Alle utiliteitsgebouwen die vanaf die datum worden opgeleverd moeten over een energielabel beschikken. Het Lente-akkoord heeft de belangrijkste vragen rondom het energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw voor u op een rij gezet, uiteraard met de antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Of loopt u ergens […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 6: Thunnissen

20 juni 2014

Wat zijn de ervaringen tot nog toe met het opleverprotocol? Thunnissen vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt wel en wat werkt (nog) niet. Hoe pakt het uit op de bouwplaats en hoe er wordt gecommuniceerd met de klant? Ook Thunnissen behoort tot de avant garde die in een vroeg stadium […]

Energielabel Utiliteitsbouw: vragen en antwoorden

10 juni 2014

Per 1 juli 2014 wordt het energielabel verplicht voor alle vanaf die datum op te leveren utiliteitsgebouwen. Dit is uw kans om een goede EPC-score om te zetten in een groen energielabel. Nieuwbouw utiliteitsgebouwen halen, door de hoge wettelijke energie-eisen, over het algemeen minstens een A++. Maar dit moet u wel aantonen met een oplevertoets. Heeft u […]

Voorlopig energielabel woningen komt eraan in 2015

10 juni 2014

Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 een voorlopig energielabel voor hun woning toegestuurd. Dit meldt het ministerie van BZK op hun website. Met dat voorlopige energielabel krijgen zij inzicht in de energieprestatie van hun woning en kunnen zij efficiënte besparingsmaatregelen nemen om de energiekosten te verlagen. Op het moment dat eigenaren […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 5: Heijmans

3 juni 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Theo Smits (Heijmans) vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? Dit is het vijfde deel van een […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 4: ERA Contour

16 mei 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Marco Kranenburg (ERA Contour) vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? Begeleid door bureau Nieman en DWA deed […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 3: Ymere

9 mei 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Ymere vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? De inkt van de oplevertoets was nog maar net […]

Antwoord minister over peildatum energielabel utiliteitsbouw

9 mei 2014

Minister Blok heeft afwijzend gereageerd op het verzoek van de Lente-akkoord partijen rond de peildatum van 1 juli 2014 voor de invoering van het energielabel utiliteitsbouw. De Lente-akkoord partijen hadden in hun brief van 10 april gevraagd om de peildatum aan te houden voor utilitaire gebouwen die vanaf 1 juli een aanvraag bouwvergunning zouden doen, […]

Nieuwe Lente-akkoord factsheet: ‘Oplevertoets EPC en ventilatie’

2 mei 2014

De factsheet ‘Oplevertoets EPC en ventilatie’ is er voor bouwbedrijven die aan de slag willen met de oplevertoets. De sheet bevat recente ervaringen van bouwbedrijven die al met het opnameprotocol werken.

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 2: Smit’s Bouwbedrijf

25 april 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Smit’s Bouwbedrijf vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? “Toen wij in juni 2012 hoorden dat er […]

Eerste lichting EPN-adviseurs utiliteitsbouw geslaagd

23 april 2014

Sinds maart heeft Nederland acht vakbekwame EPN-adviseurs utiliteitsbouw. Zij zijn als eerste geslaagd voor het Cito-examen ‘EPN-adviseur Utiliteitsbouw’. Alleen een door hen opgesteld energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen is officieel geldig. Per 1 juli 2014 dienen nieuw op te leveren utiliteitsgebouwen voorzien te zijn van een energielabel nieuwbouw. Een dergelijk energielabel moet zijn opgesteld door een vakbekwaam […]

Peildatum energielabel utiliteitsbouw 1 juli 2014?

22 april 2014

De wettelijke basis voor de verplichtstelling van het Energielabel Utiliteitsbouw is op 12 februari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd. Op dat moment waren de gebouwen die na 1 juli 2014 zullen worden opgeleverd, al in aanbouw. Namens de Lente-akkoord partners is er op 10 april een brief gestuurd naar minister Blok over de hantering en interpretatie van […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 1: Trebbe

18 april 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Trebbe vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? Bouwbedrijf Trebbe werkt van meet af aan met het […]

Vragen en antwoorden over Energielabel Utiliteitsbouw

17 april 2014

Hoe hoog wordt de boete bij ontbreken van een energielabel voor utiliteitsbouw? En mag iedereen zo’n energielabel verstrekken? Twee voorbeelden van vragen die regelmatig worden voorgelegd aan het Lente-akkoord. Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft hier […]

Tekst en uitleg Energielabel utiliteitsbouw

11 maart 2014

Vanaf 1 juli 2014 is het energielabel ook voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht. Het Lente-akkoord biedt u in een beknopte handleiding tekst en uitleg over hoe u met het Energielabel utiliteitsbouw kunt omgaan. Voor u als ontwikkelaar of bouwer biedt het energielabel nieuwe utiliteitsbouw een kans. Nieuwbouw is immers veel energiezuiniger dan bestaande bouw. Kopers en […]

FAQ Energielabel utiliteitsbouw

11 maart 2014

Op 1 juli 2014 wordt het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw ingevoerd. Zowel bestaande als nieuwe utiliteitsgebouwen krijgen vanaf dat moment een energielabel. Het Lente-akkoord heeft de belangrijkste vragen over het energielabel utiliteitsbouw voor u op een rij gezet. De antwoorden zijn opgesteld in nauw overleg met het ministerie van BZK en RVO.nl. Staat uw vraag […]

Energielabel utiliteitsbouw wordt op 1 juli 2014 ingevoerd

27 februari 2014

Op 12 februari 2014 verscheen de Regeling Energieprestatie Gebouwen in de Staatscourant. Per 1 juli 2014 geldt gewijzigde wet- en regelgeving voor het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw.

Hoe krijg ik een energielabel voor nieuwbouw woningen?

27 januari 2014

De eerste weken van het definitieve energielabel gaan niet over rozen. De grote belangstelling voor de webapplicatie van het energielabel zorgde tijdelijk voor overbelaste servers en andere kinderziektes.

Minister streeft naar invoering Energielabel utiliteitsbouw per 1 juli 2014

3 september 2013

Op 29 augustus heeft minister Blok een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij bericht over de planning rond de invoering van de Europese EPBD-regelgeving en daarmee het energielabel en het energieprestatiecertificaat voor woningen. Ook schrijft hij dat het oorspronkelijke voorstel voor energielabels utiliteitsbouw van november 2012 ongewijzigd wordt ingevoerd. Dit houdt in dat […]

Stilte rond Energielabel nieuwbouw

23 augustus 2013

Op 23 mei heeft minister Blok  de nieuwe opzet van het Energielabel in de Tweede Kamer toegelicht. Daarna heeft de minister de opzet met de Europese contactpersoon in Brussel besproken. Het ministerie werkt nu in stilte het energielabel verder uit en heeft hier afgelopen zomer geen publieke mededelingen over gedaan. Op 5 september is er […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties