Thermische schil

Goede gebouwschil is robuuste basis

Een gebouw moet in de basis goed zijn. En de beste basis bestaat uit robuuste maatregelen. Deze maatregelen zijn bewonersonafhankelijk en/of sluiten perfect aan op bewonersgedrag. Ze hebben een lange levensduur, zijn toekomstbestendig en comfortverhogend.

Eén van die robuuste maatregelen is een goede gebouwschil. Dat gaat over meer dan alleen de isolatiewaarde van dichte delen en transparante delen. Ook de kierdichtheid en de detaillering van de aansluitdetails die leiden tot lineaire warmteverliezen (koudebruggen) is essentieel voor de kwaliteit van de schil.

Zomernachtventilatieluik is prima remedie tegen oververhitting

22 november 2019

Verslag van de sessie over het koelen van nieuwbouwwoningen met Carl-peter Goossen tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door Anton Coops Moderator Jan Fokkema (directeur NEPROM) vraagt aan Carl-peter Goossen om aan het begin van de sessie de conclusie van zijn betoog alvast in een paar zinnen samen te vatten. Het antwoord is […]

EPV opnametoets in de praktijk

31 augustus 2018

Met behulp van de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-05 en het bijbehorende opnameprotocol kunnen eigenaren van woningen laten aantonen dat hun object bij oplevering in potentie zeer energiezuinig is. De methode, en de hulpmiddelen uit ISSO-publicatie 82.5, zijn van belang voor woningcorporaties. Aan de hand van de BRL 9500-05 wordt namelijk beoordeeld welke Energieprestatievergoeding (EPV) de verhuurder […]

Massief passief: stenen stapelen, maar dan anders

15 december 2015

Verslag van de werksessie ‘Woningproject dat al aan BENG eis voldoet’ onder leiding van Partick Harting (Marsaki) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 10 december – door Anton Coops Er zijn in Nederland in de afgelopen jaren enkele projecten gerealiseerd die al voldoen aan de BENG-eisen. Het project Nimmerdor dat Patrick Harting (Marsaki) tijdens deze ZEN-werksessie onder […]

Aandacht voor drievoudig glas in De Volkskrant

21 november 2014

Eén laag glas extra, dubbel zo zinnig! Drie is twee keer beter. Deze koppen staan vandaag boven een uitgebreid, positief getoonzet artikel in De Volkskrant over drievoudig glas.  Naar aanleiding van het verschijnen van de vernieuwde Lente-akkoord factsheet “Drievoudig glas en bijpassende kozijnen” interviewde De Volkskrant Claudia Bouwens (Lente-akkoord), Kees Bel (Ymere) en Harm Valk (Nieman RI). Een […]

Vernieuwde Lente-akkoord factsheet ‘Drievoudig glas en bijpassende kozijnen’

13 november 2014

Een gevel bestaat vaak voor 25 tot 40 procent uit glas. Om te komen tot energieleverende nieuwbouw moet het energieverlies via de schil worden beperkt. De transparante delen kunnen dan niet achterblijven.

Brochure ‘Bouwen aan een goede schil’ herzien en herdrukt

13 november 2014

Energiezuinig en comfortabel wonen begint bij een goede gebouwschil: thermisch isolerend, kierdicht en zonder koudebruggen.

EPC in Staatsblad gepubliceerd

2 oktober 2014

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 26 september in het Staatsblad wijzigingen op het Bouwbesluit 2012 laten publiceren. De aanscherping van de EPC is conform de afspraken in het Lente-akkoord.

Gedifferentieerde isolatiewaarden toegelicht

29 september 2014

De isolatiewaarden voor de dichte delen worden per 1 januari 2015 gedifferentieerd verhoogd: naar 4.5 m2K/W voor gevels en 6 m2K/W voor daken. De Rc voor vloeren blijft 3.5 m2K/W. Dit is op 26 september gepubliceerd in het Staatsblad.

Nieuwe praktijklessen op BouwTransparant

2 september 2014

Deze maand zijn er weer nieuwe praktijkvoorbeelden op de website van BouwTransparant gezet. Op de pagina’s “Leren van de bouw” vindt u zes voorbeelden uit de nieuwbouw.  Het doel van ´Leren van de bouw´ is om te laten zien hoe snel ook vakkundige mensen met kwaliteit hoog in het vaandel op (belangrijke) details iets over […]

Expertbijeenkomst ‘Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen’

31 juli 2014

Op vrijdagmorgen 3 oktober organiseert het Lente-akkoord een expertbijeenkomst ‘Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen’. Tijdens deze bijeenkomst wordt de tekst van de factsheet ‘Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen’ van december 2013 kritisch onder de loep genomen en waar nodig geactualiseerd. We zijn met name nog op zoek naar de expertise van kozijnfabrikanten (vooral hout) die hieraan […]

Isolatieglas infographic

23 juli 2014

JLM glas uit Vleuten heeft een infographic laten maken over de mogelijkheden, de (kosten)besparingen en de voordelen van isolatieglas. Vanuit veel verschillende hoeken kreeg het bedrijf vragen over de duurzaamheid, energiebesparingsmogelijkheden en de te realiseren kostbesparing bij toepassing van isolatieglas. De onderstaande informatie is bijeengebracht door John van Beek van JLM glas. Klik hier voor grote versie van de […]

Nieuw: kieren opsporen tijdens de bouw

20 juni 2014

De kierdichtheid van een gebouw is behoorlijk bepalend voor het energieverbruik. Een Blowerdoor-test wordt achteraf gedaan, bij de oplevering. Maar wat als de kierdichtheid niet blijkt te voldoen? Had dit niet voorkomen kunnen worden, door tijdens de uitvoering al te testen? Ja, dacht Theo d’Achard van Enschut. Hij is van huis uit werktuigbouwkundige (meet- en regeltechniek) […]

EPC-eisen en Rc-waarden 2015 bekend

10 juni 2014

Op 20 mei is het ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit doorde minister naar de Tweede en Eerste Kamer verzonden. De belangrijkste wijzigingen betreffen de EPC en de gedifferentieerde isolatiewaarden voor de gebouwschil: • De energieprestatiecoëfficienten van praktisch alle gebruiksfuncties waarvoor een EPC geldt, worden aangescherpt. Het gaat grofweg om een halvering van de EPC vergeleken met het niveau […]

Gedifferentieerde eis gebouwschil aangenomen in Tweede Kamer

30 januari 2014

Op verzoek van de partners van het Lente-akkoord heeft de minister de eis om de gebouwschil in 2015 naar een Rc van 5,0 te brengen, gedifferentieerd. Dit houdt in: een Rc-waarde voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m2K/W. Op 18 december 2013 ging de Tweede Kamer akkoord met deze differentiatie van […]

‘Luchtdicht bouwen’ herzien en uitgebreid

14 januari 2014

SBRCURnet heeft de publicatie ‘Luchtdicht bouwen’ (voor het eerst verschenen in 2009) geheel herzien en uitgebreid. Dit was nodig, omdat er op dit vakgebied in de afgelopen jaren grote ontwikkelingen zijn geweest. In de nieuwe versie zijn alle nieuwe materialen, inzichten en wijzigingen in regelgeving en berekeningsmethodieken verwerkt. “Luchtdicht bouwen speelt een belangrijke rol bij […]

Lente-akkoord Factsheet: Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen

13 december 2013

Om te komen tot energieneutrale nieuwbouw moet het energieverlies via glas worden beperkt. Deze Lente-akkoord factsheet beschrijft de stand van zaken rond drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen.

Nog geen definitieve keuze over aanscherping EPC

3 december 2013

Aanscherping van de EPC is in 2015 nog niet kosteneffectief, aldus minister Blok. Hij vindt dit wél een voorwaarde voor de invoering ervan.

Misverstanden rond gebouwschil wegnemen

1 november 2013

Tocht is eigenlijk net zoiets als ventilatie.. Bij balansventilatie is het verboden om de ramen open te zetten.. De luchtdichte laag kan net zo goed aan de koude kant van de gevel.. Een greep uit de misverstanden die leven onder bouwprofessionals als het gaat om een goede gebouwschil voor energiezuinige woningen. Interessant voor aannemers en bouwbedrijven: in de Aannemer van oktober 2013 (doorbladeren naar […]

Pleidooi voor bakstenen gevels

24 oktober 2013

Reimar von Meding is Architect-partner van KAW architecten en adviseurs. Hij schreef voor Renda een lezenswaardig blog over renovatie, met een paar interessante observaties over Duitse verduurzamingsprojecten en energiebesparing.  “Energiereductie begint vaak in de gevel. In Duitsland kijken ze vol bewondering naar onze sociale woningbouw met metselwerk. Dat wordt daar ervaren als duurzame kwaliteit. Baksteen […]

Blog Claudia Bouwens: misverstanden rond de gebouwschil

8 juli 2013

In haar blog op duurzaamgebouwd.nl brengt Claudia Bouwens drie misverstanden rond de gebouwschil onder de aandacht. “Het afgelopen half jaar hebben we met hulp van diverse praktijkexperts gesleuteld aan de informatieve brochure: ‘Bouwen aan een goede schil‘. De brochure staat boordevol foto’s, tips en praktische handreikingen om een goede gebouwschil te realiseren. De essentie is […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties