Thermische schil

Goede gebouwschil is robuuste basis

Een gebouw moet in de basis goed zijn. En de beste basis bestaat uit robuuste maatregelen. Deze maatregelen zijn bewonersonafhankelijk en/of sluiten perfect aan op bewonersgedrag. Ze hebben een lange levensduur, zijn toekomstbestendig en comfortverhogend.

Eén van die robuuste maatregelen is een goede gebouwschil. Dat gaat over meer dan alleen de isolatiewaarde van dichte delen en transparante delen. Ook de kierdichtheid en de detaillering van de aansluitdetails die leiden tot lineaire warmteverliezen (koudebruggen) is essentieel voor de kwaliteit van de schil.

Antwoord minister Blok op brief Rc 5,0

8 juli 2013

Minister Blok neemt het voorstel van de Lente-akkoord partijen voor een gedifferentieerde Rc-eis per 1 januari 2015 mee in de definitieve besluitvorming, heeft de minister in een brief van 28 juni 2013 aan de voorzitters van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes laten weten. Hij geeft aan dat voorbereiding van de aanscherping nog geruime tijd […]

Brochure: Bouwen aan een goede schil

27 juni 2013

Energiezuinig en comfortabel wonen begint met een goede gebouwschil. De brochure ‘Bouwen aan een goede schil’ biedt praktische handreikingen en bevat veel inzichtelijke foto’s. Deze Lente-akkoord uitgave is nu gratis te downloaden of te bestellen.

Aandachtspunten drievoudig glas

27 juni 2013

Een raam met HR++-glas verliest acht keer meer warmte dan een even groot geveldeel met een Rc-waarde van 5,0. Daarom werken de partners van het Lente-akkoord aan een Factsheet Toepassing drievoudig glas.

Video: Hoe maak je een gebouw luchtdicht?

21 juni 2013

Een Vlaams instructiefilmpje van 6 minuten laat de kneepjes van het vak zien om een gebouw luchtdicht te maken. De toepassing van zelfklevende strips, moffen en de blowerdoortest wordt haarfijn getoond en uitgelegd.    

Gezocht: ervaringen met drievoudig glas

14 juni 2013

Heeft u al eens drievoudig glas toegepast in een van uw projecten? Dan willen wij u vragen om een korte enquête in te vullen. Het kost u niet meer dan twee minuten.

Gedifferentieerde eis voor isolatie gebouwen gevraagd

6 maart 2013

Wij vragen de minister om de vorig jaar aangekondigde hogere isolatie-eisen niet uniform naar een Rc van 5,0 te verhogen, maar om deze per bouwdeel te differentiëren.

Onderzoek hoogwaardige thermische schil

20 februari 2013

Afgelopen najaar zijn er in opdracht van het Lente-akkoord discussiebijeenkomsten met bouwpartijen gehouden over het voornemen van de minister om de Rc-waarde van gebouwen per 1 januari 2015 van 3,5 naar 5,0 te verhogen. Er is onderzoek op de bouwplaats gedaan waarbij de praktijkervaringen met Rc 5,0 en hoger in detail werden bekeken en besproken. De ervaringen […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties