Ventilatie

Ventilatie: de belangrijkste punten samengevat

Het is belangrijk dat bewoners eenduidig geïnformeerd worden over de juiste manier van ventileren. Voor consumenteninformatie over ventilatie kunt u terecht bij het Informatiepunt Ventilatie; een gezamenlijk initiatief van VACpunt Wonen, Vereniging Eigen Huis en Milieu Centraal. Vraag daarnaast aan uw installateur om voor de ventilatievoorziening een gebruikshandleiding op maat aan te leveren. Hij kan via de portal van Uneto-VNI zo’n handleiding eenvoudig opstellen. Of maak (als consument of ontwikkelaar) uw eigen gebruikshandleiding voor uw ventilatiesysteem via mijnhuisinstallatie.nl (Uneto-VNI).

Neem in het PVE adequate kwaliteitseisen voor ventilatie op. Zie hiervoor onder andere de voorbeeldteksten van Aedes. Laat een VPK (ventilatieprestatie keuring) uitvoeren. Of een oplevertoets ventilatie. Al deze acties staan beschreven in het Actieplan Kwaliteitsverbetering Ventilatievoorzieningen.

Nieuwe Lente-akkoord brochure: Mechanische ventilatie in woningen

5 oktober 2015

Vorig jaar bracht het Lente-akkoord een baanbrekende brochure uit over balansventilatie. Het vervolg hierop is een nieuwe brochure, die een frisse wind laat waaien door het onderwerp mechanische ventilatie. Want er gaat veel mis met mechanische ventilatie in nieuwbouwwoningen.

Balansventilatie met wtw: praktische tips voor verhuurders

24 september 2015

Het Eindhovense adviesbureau Atriensis adviseert en ondersteunt woningcorporaties bij vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid. De website van het bureau bevat veel praktische informatie. De onderstaande adviezen over balansventilatie met wtw  zijn met name geschikt voor woningcorporaties en beleggers. Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning wordt veelvuldig toegepast in nieuwbouw. Zeker in gestapelde woningbouw. En door […]

Toolkit Mijnbalansventilatie beschikbaar

4 september 2015

Vanaf heden is de toolkit Mijnbalansventilatie beschikbaar. Het doel van deze toolkit is om woningcorporaties, projectontwikkelaars en installateurs te ondersteunen bij het informeren van consumenten over balansventilatie. Consumenten krijgen inzicht in wat balansventilatie is, hoe het werkt en op welke manier het systeem optimaal gebruikt wordt. Met balansventilatie ervaart de bewoner de juiste balans tussen […]

Mechanische ventilatie

29 mei 2015

Een frisse wind laten waaien door het onderwerp mechanische ventilatie. Dat was één van de ambities voor het Lente-akkoord in 2015. Hoe staat het daarmee? In november 2014 werd over het onderwerp ‘balansventilatie met wtw’ een mooie, praktische en veelgelezen brochure (al bijna 1000 downloads) uitgebracht. In 2015 willen we dat succes herhalen, voor mechanische ventilatie […]

Blog: Slaap lekker!

29 mei 2015

Een paar maanden geleden werd ik gebeld door een deelnemer aan ons bewonersonderzoek naar balansventilatie in nieuwbouwwoningen. Hij vertelde enthousiast dat hij sinds kort een CO2-meter heeft en dat hij nu eindelijk ziet dat de balansventilatie in zijn woning werkt. Deze expertpost van Claudia Bouwens (Programmabegeleider Energie & Duurzaamheid NEPROM en programmaleider Lente-akkoord) verscheen op […]

Consument bezorgd over ongezonde lucht in huis

24 april 2015

Gezond leven doe je in een gezond huis. Frisse lucht en veel daglicht binnenshuis zijn volgens de Europese consument belangrijk voor de gezondheid. Nederlanders tobben meer over hun gezondheid dan over financiële risico’s, zoals het verliezen van hun baan. Dit zijn enkele uitkomsten van een Europese studie getiteld ‘Healthy homes barometer 2015’ door de VELUX Groep. Niet roken, […]

Resultaat Lente-akkoord Expertbijeenkomsten

13 maart 2015

Oplettende lezers weten dat er in de afgelopen weken in het kader van het Lente-akkoord twee expertbijeenkomsten zijn gehouden. Zijn daar stappen gemaakt? Zijn we tot nieuwe inzichten gekomen? In het kort de leerpunten en de stand van zaken. De expertbijeenkomst Mechanische ventilatie van 26 februari gaat leiden tot een brochure over mechanische ventilatie (en […]

Weerstand voorkomen bij balansventilatie

5 maart 2015

Balansventilatie met wtw is een effectieve manier van ventileren. “Verse lucht komt op de plek waar je bent als mens, en dat weet je zeker.” Lees het interview met Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) zoals dat gepubliceerd werd in De Aannemer van februari 2015. Balansventilatie met wtw is een heel effectieve manier van ventileren, legt […]

Veelgestelde vragen ‘Balansventilatie gegarandeerd goed’

4 maart 2015

Wat kost balansventilatie? Wat doe je met de afzuigkap? Wat zijn de beste ventilatiekanalen? Deze en meer vragen (en antwoorden) zijn geformuleerd naar aanleiding van het Webinar ‘Balansventilatie gegarandeerd goed’ van 29 januari 2015.

Aedes: ventilatie in huurwoningen verbeterd

23 februari 2015

Steeds meer woningcorporaties hebben aandacht voor de kwaliteit van de ventilatiesystemen in huurwoningen. Dat blijkt uit een peiling van Aedes onder haar leden over 2013.  Woningcorporaties melden een toegenomen aandacht voor woningventilatie. 92%  van de corporaties (82% in 2012) is ervan overtuigd dat nieuwe ventilatiesystemen in hun woningen tenminste voldoen aan de minimumeisen. Twee derde […]

Prijswinnaars beter onderhoud balansventilatie bekend

16 februari 2015

Een papieren filterdoek op een rol die automatisch een paar slagen doordraait als het filter vervuild is. Een display op een zichtplek in huis waarop na drie maanden een rood lampje gaat branden, én tegelijk de hoogste stand van de ventilatie wordt geblokkeerd. Dat zijn de twee winnaars!

MONICAIR: Ventilatie moet en kan beter

13 februari 2015

Het onderzoeksprogramma MONICAIR heeft een jaar lang de ventilatie in 62 woningen gemonitord. De eindrapportage is onlangs verschenen. MONICAIR is geïnitieerd vanuit de Nederlandse ventilatie-industrie en medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Het is een van de eerste gedetailleerde en langdurige monitoringonderzoeken naar prestaties van correct geïnstalleerde ventilatiesystemen op gebied van binnenluchtkwaliteit en bijbehorende energieprestatie […]

Expertbijeenkomst Mechanische ventilatie

3 februari 2015

Donderdagmiddag 26 februari 2015 te Voorburg In nieuwbouwwoningen worden grofweg twee ventilatiesystemen toegepast. De afgelopen maanden heeft het Lente-akkoord veel aandacht geschonken aan balansventilatie met wtw. De komende maanden laten we een frisse wind waaien door die andere manier van ventileren: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer oftewel mechanische ventilatie. Wat zijn de do’s en don’ts bij […]

Webinar Balansventilatie goed bekeken

30 januari 2015

Het gratis webinar ‘Balansventilatie gegarandeerd goed’ dat op 29 januari plaatsvond werd door 295 professionals bekeken. Zij vonden het leerzaam: 78% van de deelnemers gaf aan nieuwe inzichten te hebben opgedaan die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Het volledige webinar is hier terug te zien, u dient zich wel (gratis) te registreren. Spreker Harm […]

Blog: Onjuiste ventilatie door prioriteit energiebesparing

30 januari 2015

Al jaren maak ik me druk om de kwaliteit van ventilatie in woningen. Als verbazing een kenmerk van geluk is dan heb ik daar genoeg van. Er zijn veel ongezonde woningen en er is verkeerde aandacht voor ventilatie. De systemen die bij renovatie en nieuwbouw worden toegepast zijn een arm compromis tussen prijs en comfort. Deze […]

Blog: Balansventilatie, wat is dat eigenlijk?

30 januari 2015

Toen ik van Claudia Bouwens van het Lente-akkoord het verzoek kreeg om onderzoek te doen bij bewoners van een woning met balansventilatie, moest ik eerst wel even opzoeken wat dat eigenlijk is, balansventilatie. Deze blog van Els de Jong (WONO) verscheen op Toolkit op 22 januari Nu, aan het eind van het onderzoekstraject en na het […]

Programma webinar balansventilatie bekend

22 januari 2015

Voor het webinar over balansventilatie, dat 29 januari a.s. van 12:30 tot 13:30 plaatsvindt, hebben zich al bijna 350 deelnemers aangemeld. Het volledige programma is inmiddels bekend. Het webinar Balansventilatie gegarandeerd goed, dat wordt georganiseerd door het Lente-akkoord en Eisma Bouwmedia, is gratis toegankelijk. Sprekers zijn Harm Valk van Nieman Raadgevend Ingenieurs en Coos Schouten, […]

Frisse lucht

16 januari 2015

Heeft u al gekeken naar het voorlopig energielabel van uw eigen woning, op www.energielabelvoorwoningen.nl? En heeft u ook zitten spelen met de maatregelen om een hoger label te halen? Dan heeft u waarschijnlijk ook gezien dat met het invullen van ventilatie uw label minstens één labelstap verslechterde. U kunt nu denken: dan maar niet ventileren. […]

Comfortabele en energiezuinige oplossing voor woningen EPC 0,4

9 januari 2015

Per 1 januari 2015 worden de EPC-eisen aangescherpt. De goedkoopste oplossing voor EPC-reductie is toepassing van PV-panelen. Een tussenwoning die nu een EPC van 0,6 heeft kan bij aanpassing van de minimale isolatiewaardes in combinatie met het plaatsen van 4 zonnepanelen op een EPC van 0,4 gebracht worden. Maar of dit ook de meest wenselijke oplossing […]

Bewoners tevreden met goed uitgevoerde balansventilatie

6 januari 2015

Veel ontwikkelaars, bouwers en beleggers hebben weerstand tegen de toepassing van balansventilatie in nieuwbouwwoningen. Zij baseren zich daarbij op negatieve ervaringen van bewoners in het verleden. Balansventilatie heeft om die reden een slechte naam gekregen. Inmiddels zijn er voorbeelden van woningprojecten waar balansventilatie met grote zorgvuldigheid en goed is aangelegd. Wat vinden deze bewoners van […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties