Warmtepompen en wko

Warmtepompen en wko: zorgvuldigheid loont

Om zeer energiezuinige gebouwen te realiseren, zijn (naast een goede gebouwschil) technieken als warmtepompen en warmte/koude opslag onontbeerlijk. Toepassing van warmtepompen en wko vergt wél een goede voorbereiding, een goede realisatie en goed beheer. Lees de factsheet warmtepompen en wko drie keer beter.

En maak alleen gebruik van gecertificeerde bedrijven voor werkzaamheden aan bodemenergiesystemen. Alleen door zorgvuldig te werk te gaan kan een excellente energieprestatie worden bereikt.

Energiedak met een nokverdamper

2 juli 2019

Verslag van de deelsessie over een energiedak met nokverdamper door Bart Vlaar (Tegnis) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni 2019, door René Didde. In samenwerking met VolkerWessels is bij het energiezuinig maken van huurwoningen in de Stroomversnelling in veertig huizen een intrigerende innovatie toegepast, vertelt Bart Vlaar in de snikhete, stokoude treinwagon ‘Jules’ in […]

20 jaar warmtepompen in Nederland: de lessen, de monitoring

30 juni 2019

Klimaatgarant beschikt inmiddels over een schat aan monitoring-gegevens. Uit de enorme database tovert Willem Bastein elk denkbaar ‘probleempje’ met gasloze ZEN-woningen of klachten over all-electric tevoorschijn.

Feit of Fictie: “Luchtwarmtepomp is energieverslindende airco”

20 mei 2019

Misverstanden, contradicties, vreemde theorieën. Ook in de energietransitie hebben we er regelmatig mee te kampen. In de serie ‘Feit of Fictie’ doet het Lente-akkoord een poging om misverstanden rond zeer energiezuinige nieuwbouw uit de weg te ruimen. Opmerkelijke claims worden voorgelegd aan een panel van energiezuinige experts. Zij scheiden feit van fictie. Deze keer: de […]

Geluidseisen warmtepompen op komst

8 augustus 2018

Dit bericht is overgenomen van Bouwwereld.nl De geluidseisen van de buitenunits van warmtepompen en airco’s worden dit najaar vastgelegd in Bouwbesluit. Minister Ollongren van Wonen wil met de maatregel paal en perk stellen aan mogelijke geluidsoverlast van de buitendelen. Dit zegt de minister na Kamervragen over klachten van mensen die in het televisieprogramma Kassa! werden […]

Aardgas is passé: graag meer aandacht voor wko

6 juli 2018

Tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 12 juni jl. werd geconcludeerd dat we nog te weinig weten van bodemenergie. Nu aardgas passé is moeten we veel meer gebruik gaan maken van bodemenergie, zoals bijvoorbeeld wko. Daarom wil het ZEN-platform meer leren van  de praktijkervaringen bij reeds uitgevoerde wko-projecten. Het Gebruikersplatform Bodemenergie hield onlangs een bijeenkomst over […]

Opinie: Bodemenergie, woningbouw en no regret maatregelen

6 juli 2018

Opinie-blog van Bas van de Griendt (Stratego Advies) over het dilemma van warmtepompen Het is een steeds terugkerend dilemma als het gaat om duurzaamheid: wat vind je belangrijk en wat heeft prioriteit? Zo ook bij de energievoorziening van nieuwbouwwoningen. Zeker nu die sinds 1 juli jongstleden #vangaslos moeten zijn. In geval van all electric woningen kiezen […]

De kosten van aardgasvrije warmteconcepten

19 juni 2018

Verslag van de sessie over kosten van aardgasvrije warmteconcepten tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni 2018 – door René Didde. Op het niveau van de all-electric individuele woning de warmtepomp, vooral de bodemwarmtepomp. En op wijkniveau het warmtenet. Dat zijn de meest kansrijke en betaalbare alternatieven voor aardgasvrije warmte voor nieuwbouwwoningen, zo blijkt uit […]

Zorgvuldigheid vereist bij toepassen warmtepomp

1 juni 2018

De populariteit van de luchtwarmtepomp is flink toegenomen in de afgelopen jaren. Toch zitten er wel degelijk allerlei haken en ogen aan deze oplossing. Zo zijn er reële problemen met geluidsoverlast, en het relatief lage vermogen ten opzichte van de traditionele HR-ketel vraagt om de nodige zorgvuldigheid. Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma deed onlangs in […]

Voor elke situatie een warmtepomp

10 april 2018

Verslag van de sessie over Warmtepompen tijdens het congres Aardgasvrije nieuwbouw op 29 maart – door Joop van Vlerken. Warmtepompen hebben geen gebrek aan aandacht, blijkt tijdens de sessie over warmtepompen op het congres Aardgasvrije nieuwbouw. Ze worden steeds vaker toegepast in nieuwbouw. Dit aantal gaat alleen maar toenemen nu aardgasvrij bouwen de nieuwe norm […]

Praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouw

6 april 2018

Verslag van de sessie over de nieuwe ZEN-brochure ‘Alternatieven voor aardgas’, tijdens het ZEN middagcongres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat! – door René Didde. De themagroep Gasloze nieuwbouw van het ZEN-platform heeft recent een brochure gemaakt met daarin het hele spectrum van praktische oplossingen voor aardgasvrije nieuwbouwwoningen. Niels van Alphen, commercieel directeur van warmtepomp […]

Aardgas is uit. Wat nu?

22 juni 2017

Verslag van de kennissesie over gasloos bouwen tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op 20 juni – door Henk Bouwmeester Trending topic onder bouwprofessionals: gasloos wonen. De hoogtijdagen van het aardgas liggen duidelijk achter ons. Deze omslag valt, toeval of niet, samen met de trend naar zeer energiezuinig bouwen. Peter Heijboer (Adviesbureau DWA) laat de opties voor gasloos […]

Warmtepompen lucratief voor nieuwbouwwoningen – met ISDE subsidie

15 februari 2017

In opdracht van Stedin heeft DWA de kosten vergeleken van nieuwbouwwoningen die op het aardgasnet worden aangesloten en woningen die als ‘all-electric’ worden uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is dat het (over 15 en over 30 jaar gezien) financieel lonend is om een warmtepomp te installeren in alle typen nieuwbouwwoningen, behalve in kleine appartementen. […]

Gebruiksplatform Bodemenergie: ‘Geef bodemenergie meer aandacht’

3 mei 2016

In Nederland is de toepassing van bodemenergie (wko) sterk in opmars: in woningen, utiliteitsgebouwen, de industrie en de agrarische sector. Er zijn duizenden toepassingen, waarvan steeds meer projecten bewijzen dat toepassing van bodemenergie een aangenaam binnenklimaat oplevert, terwijl de inzet van fossiele brandstoffen, de uitstoot van CO2 en de jaarlijkse kosten aanzienlijk worden gereduceerd. Voorwaarden […]

Nieuwe prijs voor architecten: Nederlandse Warmtepompen Awards

18 maart 2016

  Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) organiseren de Nederlandse Warmtepompen Awards; een prijs voor architecten die zich onderscheiden met een duurzaam woningontwerp. De awards worden uitgereikt tijdens het Nederlands Warmtepomp Congres, dat op 7 juni 2016 plaatsvindt in Veenendaal. De afgelopen jaren kregen architecten te maken met steeds strengere duurzaamheidseisen en een […]

Webinar: warmtepomp logische keuze voor energiezuinige woning

5 november 2015

  Zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten staat verlaging van het energieverbruik van woningen volop in de belangstelling. Met het toepassen van warmtepompen, eventueel in combinatie met een gasgestookte HR-ketel, worden grote stappen gezet om het energieverbruik te verlagen. Bij energieneutrale, nul-op-de-meter of energieleverende woningen is de inzet van warmtepompen onontkomelijk . Maar: hoe werkt […]

Aandeel bodemenergiesystemen loopt terug

2 oktober 2015

Het percentage geïnstalleerde warmte-koudeopslagsystemen in de utiliteits- en woningbouw loopt terug. Dat blijkt uit de laatste CBS-cijfers. Cobouw interviewde Bas van de Griendt, manager mvo en duurzaam ontwikkelen bij BPD over deze ontwikkeling. Volgens Van de Griendt is de crisis de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. “Dat zie je vooral bij de open wko-systemen die […]

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

9 januari 2015

Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 zijn de EPC-eisen aangescherpt. Voor woningen gaat de EPC van 0,60 naar 0,40. Daarnaast is de minimale warmteweerstand (Rc-waarde) verhoogd. De Rc-waarde van de dichte delen is verhoogd van 3,5 m²K/W naar 4,5 m²K/W voor gevels en van 3,5 m²K/W naar 6,0 m²K/W voor […]

Goed voorbeeld: WKO St. Nicolaaslyceum Amsterdam

20 oktober 2014

De WKO-tool, in beheer van Rijkswaterstaat, toont alle in Nederland geregistreerde systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO). De WKO-tool is recent uitgebreid met de ervaringen van 16 sterprojecten, dit zijn de meest succesvolle projecten. Gebruikers en beheerders vertellen daarbij over hun ervaringen met WKO. Hieronder het verhaal van een middelbare school in Amsterdam. De WKO-installatie […]

Je huis verwarmen met ijs

10 oktober 2014

Het bedrijf Solar Solutions Worldwide heeft met haar ‘Solar Freezer’ de Jan Terlouw Innovatieprijs gewonnen. Het product werkt volgens het koelkastprincipe: warmte wordt onttrokken aan de binnenkant waardoor de achterkant warm wordt. Een zogenoemde ‘warmtebuffer’, een grote zak water, kan met een speciale warmtepomp tot -15 graden afgekoeld worden. Daarbij komt genoeg warmte vrij om […]

Beter beheer WKO’s levert meer energiebesparing

30 september 2014

Per 1 oktober geldt een certificatie- en een erkenningsplicht voor bedrijven die bodemenergie-systemen ontwerpen, installeren, beheren of onderhouden. Een goed beheer van WKO’s is tevens belangrijk voor optimale energiebesparing. “Op papier is nog 70 – 80 procent energiebesparing mogelijk op warmte-koudeopslag (WKO)”, zegt Guido Bakema, voorzitter van brancheorganisatie BodemenergieNL. “In de praktijk wordt die besparing […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties