Warmtepompen en wko

Warmtepompen en wko: zorgvuldigheid loont

Om zeer energiezuinige gebouwen te realiseren, zijn (naast een goede gebouwschil) technieken als warmtepompen en warmte/koude opslag onontbeerlijk. Toepassing van warmtepompen en wko vergt wél een goede voorbereiding, een goede realisatie en goed beheer. Lees de factsheet warmtepompen en wko drie keer beter.

En maak alleen gebruik van gecertificeerde bedrijven voor werkzaamheden aan bodemenergiesystemen. Alleen door zorgvuldig te werk te gaan kan een excellente energieprestatie worden bereikt.

Nieuwe prijs voor architecten: Nederlandse Warmtepompen Awards

18 maart 2016

  Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) organiseren de Nederlandse Warmtepompen Awards; een prijs voor architecten die zich onderscheiden met een duurzaam woningontwerp. De awards worden uitgereikt tijdens het Nederlands Warmtepomp Congres, dat op 7 juni 2016 plaatsvindt in Veenendaal. De afgelopen jaren kregen architecten te maken met steeds strengere duurzaamheidseisen en een […]

Webinar: warmtepomp logische keuze voor energiezuinige woning

5 november 2015

  Zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten staat verlaging van het energieverbruik van woningen volop in de belangstelling. Met het toepassen van warmtepompen, eventueel in combinatie met een gasgestookte HR-ketel, worden grote stappen gezet om het energieverbruik te verlagen. Bij energieneutrale, nul-op-de-meter of energieleverende woningen is de inzet van warmtepompen onontkomelijk . Maar: hoe werkt […]

Aandeel bodemenergiesystemen loopt terug

2 oktober 2015

Het percentage geïnstalleerde warmte-koudeopslagsystemen in de utiliteits- en woningbouw loopt terug. Dat blijkt uit de laatste CBS-cijfers. Cobouw interviewde Bas van de Griendt, manager mvo en duurzaam ontwikkelen bij BPD over deze ontwikkeling. Volgens Van de Griendt is de crisis de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. “Dat zie je vooral bij de open wko-systemen die […]

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

9 januari 2015

Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 zijn de EPC-eisen aangescherpt. Voor woningen gaat de EPC van 0,60 naar 0,40. Daarnaast is de minimale warmteweerstand (Rc-waarde) verhoogd. De Rc-waarde van de dichte delen is verhoogd van 3,5 m²K/W naar 4,5 m²K/W voor gevels en van 3,5 m²K/W naar 6,0 m²K/W voor […]

Goed voorbeeld: WKO St. Nicolaaslyceum Amsterdam

20 oktober 2014

De WKO-tool, in beheer van Rijkswaterstaat, toont alle in Nederland geregistreerde systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO). De WKO-tool is recent uitgebreid met de ervaringen van 16 sterprojecten, dit zijn de meest succesvolle projecten. Gebruikers en beheerders vertellen daarbij over hun ervaringen met WKO. Hieronder het verhaal van een middelbare school in Amsterdam. De WKO-installatie […]

Je huis verwarmen met ijs

10 oktober 2014

Het bedrijf Solar Solutions Worldwide heeft met haar ‘Solar Freezer’ de Jan Terlouw Innovatieprijs gewonnen. Het product werkt volgens het koelkastprincipe: warmte wordt onttrokken aan de binnenkant waardoor de achterkant warm wordt. Een zogenoemde ‘warmtebuffer’, een grote zak water, kan met een speciale warmtepomp tot -15 graden afgekoeld worden. Daarbij komt genoeg warmte vrij om […]

Beter beheer WKO’s levert meer energiebesparing

30 september 2014

Per 1 oktober geldt een certificatie- en een erkenningsplicht voor bedrijven die bodemenergie-systemen ontwerpen, installeren, beheren of onderhouden. Een goed beheer van WKO’s is tevens belangrijk voor optimale energiebesparing. “Op papier is nog 70 – 80 procent energiebesparing mogelijk op warmte-koudeopslag (WKO)”, zegt Guido Bakema, voorzitter van brancheorganisatie BodemenergieNL. “In de praktijk wordt die besparing […]

ISSO-publicatie open WKO-systemen aangepast aan wet- en regelgeving

25 april 2014

Vanaf 1 oktober 2014 mogen alle werkzaamheden aan bodemenergiesystemen alleen nog worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Dit geldt voor ontwerp, installatie en beheer. De open systemen worden behandeld in de onlangs vernieuwde ISSO-publicatie 39 ‘Energiecentrale met warmte- en koudeopslag’.  De vernieuwde ISSO-publicatie 39 reikt ook een methode aan om het rendement van WKO-systemen te bepalen, […]

Wko 3x beter: Beter bedenken, beter bouwen en beter beheren

23 augustus 2013

De marktpartijen van het Lente-akkoord hebben een actuele factsheet op laten stellen over warmte-koudeopslag. Download hem nu: ‘Wko 3x beter: Beter bedenken, beter bouwen en beter beheren’.

Expertise tool van ISSO voor beter beheer WKO’s (video)

17 mei 2013

Met de WKO-expertisetool van ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector, kunnen vastgoedeigenaren hun WKO-installatie doorrekenen en de bestaande situatie analyseren. Het instrument, ooit ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst, moet ook leiden tot beter beheer en inregeling van de WKO-installaties. De tool sluit aan bij de certificeringsregeling voor WKO-installaties, die ingaat op 1 juli 2013. De Rijksgebouwendienst […]

Gegarandeerde kwaliteit voor WKO-systemen vanaf 1-1-2013

31 mei 2012

In veel nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid de toepassing van een bodemenergiesysteem met warmtepompen afgewogen. Naar verwachting treedt per 1 januari 2013 het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking. Een onderdeel van deze nieuwe regelgeving voor WKO-systemen is de verplichting om de bodembronnen en de bijbehorende energiecentrale (het warmtepompsysteem) onder certificaat te laten […]

WKO vereist beter bouwproces: do’s-en-don’ts warmtepompen utiliteitsbouw

4 mei 2012

In de utiliteitsbouw wordt warmtekoudeopslag (WKO) steeds vaker toegepast als een kosteneffectieve techniek om aan hoge energie-eisen te voldoen. Maar voor een goede toepassing ervan moeten partijen in de bouw nauwer met elkaar samenwerken en aan hoge kwaliteitseisen kunnen voldoen. Dat zeggen deskundigen in de Werkgroep Warmtepompen van het Lente-akkoord. Zij hebben een factsheet uitgebracht […]

Nieuw in Nederland: combinatie WKO en stadsverwarming

12 januari 2011

In de proeftuin Stadsoevers in Roosendaal wordt lage temperatuur stadsverwarming gecombineerd met warmte-koudeopslag. Dit Climate Smart Grid systeem van Bouwfonds Ontwikkeling leidt tot een vermindering van CO2 uitstoot van 85% ten opzichte van de huidige systemen en tot een halvering van de wettelijke voorschriften uit het Lente-akkoord. De gemeente Roosendaal stelt voor Climate Smart Grid […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties