Uncategorized

Eenmalige bijeenkomst themagroep BENG-eisen

14 december 2018

Vrijdagmiddag 18 januari 2019, 13.30 uur – 16.30 uur Op termijn wordt de EPC vervangen door drie nieuwe energie-eisen, ontwikkeld in het kader van BENG (bijna-energieneutrale gebouwen). De drie eisen behelzen: • De energiebehoefte van een gebouw. De vraag naar warmte en koeling, met een vaste waarde voor ventilatie. De concept geadviseerde eis voor woningen […]

ZEN woningen database

23 februari 2016

Lente-akkoord/DWA cursus: EPC 0,4, energieneutraal of nul-op-de-meter?

5 november 2015

Ontwikkelingen en praktijkervaringen met energienotaloze woningen zijn actueel. Daarnaast nemen de eisen van de consument toe en is er behoefte aan kosteneffectieve maatregelpakketten. Hoe kunt u inspelen op de nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen en succesvol nieuwe woningen met een EPC van 0,4 en lager ontwerpen en realiseren? Wat zijn de aandachtspunten bij de verkoop, het […]

Lente-akkoord/DWA cursus: Woningen en woninginstallaties ontwerpen conform EPG-norm (NEN 7120)

5 november 2015

Tijdens deze korte praktijkcursus krijgt u inzicht in de achtergronden van de EPG-rekenmethodiek (conform NEN 7120) en de gevoeligheden van deze rekenmethodiek. Speciale aandacht is er voor pragmatische en slimme combinaties van maatregelen om bepaalde woningconcepten te realiseren. Ook wordt een aantal softwarepakketten om de EPC op basis van de NEN 7120 te berekenen toegelicht. […]

Bouwforum infosessie: Kwaliteitsborging in de bouw

12 februari 2015

Kwaliteitsborging in de bouw is een onderwerp dat momenteel volop in de publieke belangstelling staat. Onderzoeken naar de mogelijkheden ervan zijn uitgevoerd, kwartiermakers zijn aan de slag om Nederland voor te bereiden op de implementatie en ook in de Tweede Kamer staat het onderwerp regelmatig op de agenda. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties