Chaos rond definitief Energielabel

papieren-routeDe chaos rond het verkrijgen van een energielabel voor een nieuwbouwwoning duurt voort. De partners in het Lente-akkoord gaan meer druk uitoefenen op het ministerie van BZK, om de problemen nu snel op te lossen.

De problemen met de webtool voor het energielabel bij nieuwbouwwoningen zijn twee maanden na de invoering nog steeds niet opgelost. Zo kunnen ontwikkelaars of bouwers hun op te leveren woningen niet onder hun bedrijfsnaam in de webtool vinden, of staan de woningen op een foutief adres. Volgens een opgave van RVO betreft dit 17% van de nieuwbouwaanvragen.

In deze gevallen wordt naar een ‘papieren route’ verwezen. Dan blijkt het aanvragen van een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen een omslachtige papierwinkel te zijn, waarbij een groot aantal handelingen moeten worden verricht. De feitelijke kosten voor de erkend deskundige mogen dan enkele tientjes zijn, de kosten als gevolg van de handelingen van overige personen zijn hiervan een veelvoud. De proceduretijd voor de papieren route bedraagt zes weken. Bouwers kunnen door deze problemen niet of niet tijdig bij de oplevering een definitief energielabel aan de koper overhandigen.

De afgelopen twee maanden zijn er 15.000 papieren routes aangevraagd (voor nieuwbouw én voor bestaande bouw). Er zijn 3.500 ingevulde papieren aanvragen binnengekomen. 1.500 papieren aanvragen zijn inmiddels volledig en akkoord verklaard, heeft het ministerie ons laten weten.

RVO werkt aan een work around, een digitale oplossing voor bedrijven die via E-herkenning in moeten loggen. Zij kunnen dan zelf hun woningen aanmelden. Er wordt dan een bewijs van eigendom gevraagd, bijvoorbeeld een bouwaanvraag. Deze digitale oplossing komt de eerste week van april live, heeft de betreffende ambtenaar van BZK ons laten weten.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties