Claudia Bouwens blogt – Energielabel: papieren tijger?

claudia-bouwensDeze week verscheen er een spraakmakend blog van de hand van Claudia Bouwens (programma leider Lente-akkoord) op de website Duurzaamgebouwd.nl 

Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met het begeleiden van twee onderzoeken. In het ene onderzoek zochten we in de bouwpraktijk naar mogelijk optredende knelpunten bij het toepassen van hogere isolatiewaarden, zodat we vervolgens deze knelpunten op kunnen lossen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Het andere onderzoek was het implementatietraject voor het opnameprotocol voor het energielabel voor nieuwbouw. Bent u daar nog? In andere woorden: praktijkervaring opdoen met het toetsen van de EPC bij oplevering. Dit onderzoek vond plaats op verzoek van de partners van het Lente-akkoord. Agentschap NL was de formele opdrachtgever. Het Lente-akkoord heeft de communicatie erover verzorgd. Jaap Neeleman van DWA heeft het onderzoek uitgevoerd, samen met Gabriëlle Uitbeijerse.

Lees hier het volledige blog


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties