CO2-uitstoot in een nieuwbouwwoning

Hof-van-Heden1De afgelopen 20 jaar is het gebouwgebonden energieverbruik voor een nieuwbouwhuis fors gedaald. Dat weten we allemaal, want de EPC is in die tijd aangescherpt van 1,4 naar 0,4. De opgave van het Lente-akkoord in 2008 was om het gebouwgebonden energieverbruik met 50% te reduceren, van EPC 0,8 naar 0,4. Maar hoeveel CO2 hebben we daarmee eigenlijk bespaard? En hoeveel CO2-uitstoot produceert een woning die voldoet aan de voorgenomen BENG-eisen van 2021?

Jos de Vries (BPD) heeft als antwoord op deze vragen onderstaande tabel en grafiek gemaakt. De CO2-uitstoot is grotendeels afhankelijk van het verwarmingssysteem. Daarom is in de berekening uitgegaan van drie varianten: een variant met cv-ketel, een hybride variant (warmtepomp met cv-keteltje voor de pieken) en een all electric variant. In de EPC-berekening is altijd ook een berekening van de CO2-uitstoot terug te vinden. Jos de Vries heeft voor de EPC-berekening gebruik gemaakt van Uniec 2.2 dd 14-10-2016.

table2

Conclusie: een woning met een EPC van 0,4 bespaart ca. 1500  kg CO2/jaar ten opzichte van een woning met een EPC van 0,8. De CO2 productie is daarmee gehalveerd. Het verder terugbrengen van de EPC naar nul zorgt ook voor een CO2 uitstoot van nul.

Een BENG woning is alleen voor de variant met cv-ketel ook CO2 neutraal. Bij BENG zie je de cv-ketel in de grafiek een dip maken. Dat komt omdat BENG iets anders rekent dan de NEN 7120. Als zonnepanelen de verbruikte woninggebonden stroom compenseren gaat dat één op één. Als er geen woninggebonden stroom meer te compenseren is, dan resteert het compenseren van gas of warmte. Op dat moment zijn de zonnepanelen in de berekening nog maar voor 50% effectief. Daarom moet je met een cv-ketel meer zonnepanelen plaatsen, gaat de EPC naar bijna nul in plaats van 0,2 én daalt de CO2 uitstoot fors meer dan bij een concept met verwarming met elektriciteit als bron.

Wie van de drie?
Is een woningvariant met gas, met hybride warmtepomp of all electric het meest gunstig voor de CO2 reductie? De drie varianten ontlopen elkaar niet veel, al is de gasvariant steeds de gunstigste. Dat komt omdat het rekenrendement voor de productie van elektriciteit in de gas- of kolengestookte centrale vrij laag is, 39%. Zo gauw het rendement gaat stijgen, zul je dat terug gaan zien in de grafiek. De gezamenlijke ministeries (BZK, EZ en I&M) hebben hierover afgelopen zomer een beleidsstandpunt uitgebracht met het voornemen om het rekenrendement in (de loop van) 2017 op 47% te zetten.

Wat heeft dat voor effect? Als het rendement van elektriciteitscentrales 47% is in plaats van 39% dan:

  • Wordt het primaire energieverbruik van ventilatoren, pompen, koeling en het (virtueel) zomercomfort lager, met een verlagend effect in de EPC.
  • Worden zonnepanelen minder effectief in de EPC om de EPC omlaag te krijgen, je hebt dan meer panelen nodig.
  • Worden elektrische warmtepompen als vervanger voor aardgas, warmte of bio een stuk aantrekkelijker. Dat zal vooral voor (elektrische en hybride) luchtwarmtepompen gelden.

Gerelateerde berichten

Tags:

BENG EPC

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties