Compensatieregeling moet lopende nieuwbouwprojecten aardgasvrij maken

Dit bericht is overgenomen van de Bouwend Nederland website.

Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Namens Bouwend Nederland vertegenwoordigt Harwil de Jonge (directeur Heijmans Vastgoed, foto) de bouwsector in het debat dat gemeenten, netbeheerders, bouwers en projectontwikkelaars voeren over de overgang naar aardgasvrije nieuwbouw. Inzet van Bouwend Nederland is een tijdelijke inkeerregeling die stimuleert dat lopende projecten alsnog aardgasvrij worden opgeleverd.

De sector is voorstander van aardgasvrij bouwen, maar zit in een overgangsfase. Nieuwe projecten worden al aardgasvrij ontwikkeld en gerealiseerd. Voor lopende projecten die alsnog van hun gasaansluiting af willen, willen we met de overheid een tijdelijke (inkeer)regeling optuigen. Zowel kopers als bedrijven zouden hiermee gecompenseerd moeten worden voor de meerkosten en mogelijke vertragingen van het bouwproces.

Aansluitplicht werd aansluitverbod
Er is een wetsvoorstel goedgekeurd door de Tweede en de Eerste kamer, waarin de aansluitplicht van nutsbedrijven op het aardgasnet vervalt. Hoewel het formeel slechts de aansluitplicht was die zou vervallen, is dit in korte tijd veranderd in een verbod op aansluiten. Gemeenten mogen een ontheffing op het verbod geven, maar alleen conform een, nog op te stellen, ministeriële richtlijn.

Tot op heden is er geen definitieve datum bekend gemaakt waarop de wetswijziging ingaat, maar de datum 1 juli 2018 wordt al door diverse partijen genoemd. De wetswijziging gaat gelden voor alle woningen waarvan, vanaf de ingangsdatum van de wijziging, vergunning wordt aangevraagd. Directe aanleiding voor de versnelde regelgeving voor aardgasvrij bouwen was de krachtige aardbeving in Zeerijp, Groningen in januari 2018.

Inkeerregeling nieuwbouwprojecten in de pijplijn
Veel plannen voor nieuwbouw(woningen) zitten echter al in de pijplijn. De woningen hoeven niet aardgasloos te worden. Toch wil de overheid samen met betrokken partijen hier een oplossing voor te bedenken; de (inkeer)regeling. Door deze nog niet gebouwde woningen nu alsnog aardgasvrij te maken, worden meerkosten voor het later aanpassen vermeden.

Dan moet goed gekeken worden naar het ontwerp. Dat leidt tot hogere bouwkosten en mogelijke vertraging van het bouwproces. De centrale vraag in het debat is hoe we de juiste verdeling maken tussen kosten die gemaakt moeten worden voor het ‘op voorhand alsnog aardgasvrij maken’ van woningen enerzijds, en hogere bouwkosten en mogelijke vertragingskosten anderzijds. Over dit vraagstuk gaat het aan de zogenoemde deeltafel 2 Nieuwbouw “de inkeerregeling”, van de Sectortafel Gebouwde Omgeving.


Gerelateerde berichten

Tags:

Gasvrij

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties