Conceptueel bouwen: betere woningen voor minder geld

benchmarkIn een recente benchmark van Servicepunt Duurzame Energie en Milieudienst Westfriesland is traditionele woningbouw vergeleken met conceptuele bouw. Bij conceptueel bouwen wordt met vaste partners het optimum gezocht tussen een standaard ontwerp, prefab bouwen en architectonische vrijheid.

Uit deze benchmark blijkt dat:

• De bouwkosten per woning zeker met 10.000 euro (excl. BTW) tot zelfs 25.000 euro (15%) naar beneden kunnen;
• Het aantal woningen (vanaf 1 bouwblok) geen invloed heeft op de bouwkosten;
• De bouwtijd meer dan de helft korter kan;
• De EPC gelijkwaardig is of zelfs 15% tot 20% lager ligt.

Lees verder op de website van Servicepunt Duurzame Energie

Download de uitkomsten van het onderzoek

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties