Consequenties introductie EPG (NEN 7120) voor woningbouw

Veranderingen op het gebied van normen en regels buitelen over elkaar heen. Het Bouwbesluit 2012 is op 1 april 2012 van kracht gegaan en per 1 juli 2012 is het verplicht om de energieprestatie van nieuwbouw te bepalen op basis van de NEN 7120. Ook wordt op 1 juli 2013 het Energielabel voor Nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw) ingevoerd. De behoefte aan kosteneffectieve maatregelpakketten en steeds hogere eisen van de consument neemt toe. Hoe kunt u inspelen op de nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen en succesvol nieuwe woningen ontwerpen en realiseren? Tijdens deze interactieve sessie wordt u bijgepraat over de consequenties van de NEN 7120, de EMG en verschillende wijzigingen in het Bouwbesluit (met betrekking tot energie en installaties).

Deze sessie is een update op de cursus ‘Woningen ontwikkelen met EPC ≤ 0,6’.

Voor wie?
Deze update van één dagdeel is specifiek ontwikkeld als service voor deelnemers aan de Lente-Akkoordcursus ‘Woningen ontwikkelen met EPC ≤ 0,6’. Het gaat hierbij om medewerkers van projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, woningbouwcorporaties en ontwikkelende beleggers. Deelnemers zijn bijvoorbeeld conceptontwikkelaars, projectontwikkelaars, projectmanagers, projectleiders, werkvoorbereiders en calculators.

Maatwerk
Deze cursus bieden wij ook aan als incompanycursus. Bij een incompanycursus is het mogelijk om tijdens de cursus een specifieke case te behandelen die op dat moment in de organisatie speelt. Twaalf personen is het maximale aantal deelnemers per cursusgroep.

Kosten
• Per deelnemer € 125,-, exclusief btw (inclusief cursusmateriaal).
• Incompanycursus € 1.250,-, exclusief btw en telefonisch intakegesprek(inclusief cursusmateriaal).

Tijdstip
13:00 uur t/m 17:00 uur

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden.

Meer informatie
Voor meer informatie en het aanvragen van een incompanycursus kunt u contact opnemen met Melanie Petersen, melanie.petersen@dwa.nl, tel. 088 – 163 55 23.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties