Over het Lente-akkoord

Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en WoningBouwersNL) sinds 2015 een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument. ZEN stelt hiermee de bewoner centraal; met zijn wensen op het gebied van wooncomfort, gezondheid, binnenklimaat en betaalbaarheid. En passant moet dit binnen de bouwbranche zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe eis van bijna-energieneutrale nieuwbouw per 2020.

Geschiedenis Lente-akkoord
Tot 2015 was het doel van het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw om de nieuwbouw in 2015 vijftig procent energiezuiniger te maken, vergeleken met 2007. Hierbij werd allereerst rekening gehouden met de wensen van de consument/eindgebruiker, zoals comfort, een gezond binnenklimaat, energielastenverlaging en waardevermeerdering. We bereikten het gestelde doel door bewezen technieken op grote schaal in te zetten, door nieuwe energiebesparende technieken en concepten te ontwikkelen en door kennis en ervaringen te verspreiden. Het akkoord werd ondertekend door Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en de minister van BZK.

Lees het Lente-akkoord dat werd gesloten op 22 april 2008.
Lees het herijkte Lente-akkoord van 28 juni 2012, en het bijbehorende Koepelconvenant.
Lees hier over het Lente-akkoord Eindcongres met een doorkijk naar de onderwerpen voor het Lente-akkoord 2.0 en het KAN Platform.

Lente-akkoord/ZEN 2015-2021
De NEPROM is penvoerder van het kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma. Het ministerie van BZK maakt het kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw financieel mogelijk.

Stuurgroep
De stuurgroep komt vier maal per jaar bijeen. Voorzitter is Benno Oosterom (DODUVA). De stuurgroep stuurt de aanpak van het Lente-akkoord en de uitvoering van het kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma op hoofdlijnen bij. De leden dragen pro-actief bij aan de ambities van het Lente-akkoord door het realiseren van zeer energiezuinige projecten, door het leveren van ideeën voor platformbijeenkomsten en themagroepen en door het aandragen van vraagstukken uit de praktijk.

Stuurgroep leden

Aedes vereniging van woningcorporaties Maarten Georgius
Ballast Nedam Development Onno Dwars
Bouwend Nederland Helen Visser
BPD Jos de Vries
DODUVA Benno Oosterom
Dura Vermeer Bouw Midden West BV Jaques van Berkel
Geveke Bouw Martijn Gils
Heijmans Vastgoed B.V. Theo Smits
Hurks vastgoedontwikkeling Edith Brinkman-Snijder
Lente-akkoord Claudia Bouwens
NEPROM Jan Fokkema
Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Anneloes van der Woude
Plegt-Vos Bouwgroep B.V. Berri de Jonge
Syntrus Achmea Real Estate & Finance Irmine van der Geest
Trebbe Wonen B.V. Nico Blaauw
Woonlinie Hugo Meijwaard


Implementatieplatforms en themagroepen

De partners van het Lente-akkoord organiseren regelmatig implementatieplatforms of themagroepen, waarin partijen uit de bouwkolom gezamenlijk knelpunten aanpakken of nieuwe oplossingen bedenken voor bestaande problemen. De resultaten worden beschreven in  een factsheet of brochure.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties