Stuurgroep

De stuurgroep komt vier maal per jaar bijeen. Voorzitter is Benno Oosterom, directeur van Van Wijnen. De stuurgroep stuurt de aanpak van het Lente-akkoord en de uitvoering van het kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma op hoofdlijnen bij. De leden dragen pro-actief bij aan de ambities van het Lente-akkoord door het realiseren van energiezuinige projecten, door het leveren van ideeën voor themabijeenkomsten en door het aandragen van vraagstukken uit de praktijk.

Leden Stuurgroep Lente-akkoord
ABB Ontwikkeling BV dhr. ing. L. Schep
Aedes vereniging van woningcorporaties dhr. ir. E. Rienhart MCD
Bouwend Nederland dhr. ir. P.J.M. Schumacher
Bouwfonds Ontwikkeling BV dhr. J. de Vries
Dura Vermeer Bouw Houten BV dhr. B.J. Geuzebroek
Geveke Bouw dhr. J. van Veen
Goed Wonen Zederik dhr. B.M.C. Wessels
Heijmans Vastgoed B.V. dhr. T.C.P. Smits
Lente-akkoord mw. ir. C.J.C. Bouwens
Lente-akkoord mw. H.J. ‘s-Gravendijk
NEPROM dhr. drs. ing. J. Fokkema
NVB dhr. dr. L.D. Meijers
SWB (Stichting Woningbeheer Betuwe) dhr. P. van Essen
Syntrus Achmea Vastgoed dhr. G. Jöersen
Van Wijnen dhr. B. Oosterom
Vidomes mw. M. Klee
VolkerWessels Vastgoed BV dhr. ir. O. Dwars
Woonlinie dhr. H. Meijwaard
Ymere dhr. M. Schuitemaker
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties