Wooncorporatie Woonveste introduceert eigen ‘PEPhuis-label’

woonvesteWooncorporatie Woonveste heeft op 31 maart de eerste woningen met een zogenaamd ‘PEPhuis-label’ opgeleverd. Het gaat om dertien extreem energiezuinige eengezinswoningen in de nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen. PEP staat voor Plus Energie Prestatie.

Woningen met het PEPhuis-label  zijn ‘opgepept’ met een energiemaatregelenpakket, dat bestaat uit zeer goede isolatie, een uitgekiend ventilatiesysteem, zonnepanelen en een warmtepomp met boiler. De woningen zijn volledig elektrisch en ‘Nul op de Meter’. Woonveste heeft vergevorderde plannen om op verschillende locaties PEPhuizen te realiseren. Ook bestaande woningen worden binnenkort ‘opgepept’ tot het niveau Nul op de Meter.

Brabants Energieakkoord
Met de ontwikkeling van een eigen energielabel loopt Woonveste vooruit op de ambities vanuit het Brabants Energieakkoord, wat op onderdelen een voortzetting is van het initiatief De Stroomversnelling. In dit akkoord, dat op 20 maart in Tilburg werd ondertekend, is onder meer afgesproken dat de komende zes jaar 40.000 woningen in Brabant Nul op de Meter worden gemaakt. Tot 2050 gaat het zelfs om 800.000 woningen.

Peter Linders, kwartiermaker van Stroomversnelling Brabant en Platform 31, over het initiatief van Woonveste: “Deze aanpak getuigt van lef en originaliteit. Vooruitlopend op de aanstaande wetswijziging, die het voor corporaties mogelijk maakt om met een energieprestatievergoeding te gaan werken, heeft Woonveste nu al het eigen PEPhuis-label ontwikkeld.

In Brabant staan in 2050 nog 800.000 woningen, die dan allemaal energieneutraal moeten zijn. Als je deze ambitie gaat backcasten kom je op een bouwstroom van 100 woningen die nu al dagelijks gerenoveerd zouden moeten worden naar Nul op de Meter. De huidige nieuwbouw productie is in Brabant ca. 6000 woningen per jaar; zo’n 25% van die ambitie. Kortom: het Brabants Energieakkoord vraagt van bouwers, corporaties en gemeenten een pro-actieve samenwerking. Alle lichten moeten op groen.

In de huidige kwartiermakersfase worden gemeenten, woningbouwcorporaties en bouwers uitgedaagd om naar elkaar de voorwaarden uit te spreken die nodig zijn om in Brabant vanaf 2018 tot de beoogde bouwstroom en productiesnelheid te komen. Partijen als Woonveste tonen initiatief en gaan ongetwijfeld anderen inspireren om de krachten te bundelen en de lat voor sociale nieuwbouw ontwikkeling én voor renovatie een stuk hoger te leggen.”


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties