Cursus Bouwgebreken voorkomen (SBRCURnet)

refdet_thumb_large-1390416044Door het bespreken van een groot aantal SBR-Referentiedetails, leert u bouwgebreken te voorkomen. Tijdens deze cursus nemen we gebreken onder de loep op het gebied van waterdichtheid, inwendige condensatie, geluidwering, luchtdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen.

Naast details gebruiken we ook praktijkfoto’s om te beoordelen hoe gebreken zijn ontstaan, en hoe ze voorkomen hadden kunnen worden.

Details bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van uw bouwwerk. Daarom is het van groot belang dat u details gebruikt die voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit en die tevens uitvoerbaar en duurzaam zijn. SBRCURnet heeft een omvangrijke bibliotheek van bouwkundige details ontwikkeld die u als referentie voor een goed werkdetail kunt gebruiken.

Bestemd voor
Bouwondernemers, bouwkundig tekenaars, opzichters, toezichthouders.

Docent
ing. Sander van der Tol, Nieman Raadgevende Ingenieurs

Cursusmateriaal
U ontvangt een handout van de sheets.

Tijd en plaats
Datum: Dinsdag 8 april, 13:30- 17:00 uur
Locatie: Rotterdam
Prijs: € 295,00 excl. 21 % btw per deelnemer

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website van SBRCURnet

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties