DWA/Lente-akkoord cursus: EPC 0,4, energieneutraal of nul-op-de-meter?

in-aanbouwVeranderingen op het gebied van normen en regels volgen elkaar snel op. Met ingang van 1 januari 2015 wijzigen de minimaal vereiste isolatiewaarden voor vloer, gevel en dak en wordt de EPC aangescherpt naar 0,4. Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energienotaloze woningen. Daarnaast nemen de eisen van de consument toe en is er behoefte aan kosteneffectieve maat-regelpakketten.

Hoe kunt u inspelen op de nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen en succesvol nieuwe woningen met een EPC van 0,4 en lager ontwerpen en realiseren? Wat zijn de aandachtspunten bij de verkoop, het ontwerp, de realisatie en het beheer/gebruik van deze woningen?

Tijdens deze cursus leert u de relevante wijzigingen en de consequenties van de wijzigingen van het Bouwbesluit per 1 januari 2015. Speciale aandacht is er voor pragmatische en slimme combinaties van maatregelen waarbij woningconcepten ontstaan die inspelen op actuele marktontwikkelingen en die onderscheidend zijn in de huidige markt.

Let op: Uitgangspunt van deze workshop is dat de deelnemers de basiskennis rond rekenen met EPG en NEN 7120 beheersen, bijvoorbeeld deelnemers die de cursus ‘Woningen ontwerpen conform de EPG-norm (NEN 7120)’ hebben gevolgd.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor conceptontwikkelaars, projectontwikkelaars, projectmanagers, projectleiders, werkvoorbereiders en calculators.

Datum en locatie
27 november 2014 van 14:00- 18:00 uur te Utrecht

Kosten open inschrijving
€ 235,- excl. btw per dagdeel, inclusief cursusmateriaal en catering. Wie op dezelfde dag ook de cursus ‘Woningen ontwerpen conform de EPG-norm (NEN 7120)’ volgt, betaalt voor deelname aan beide cursussen samen € 395,00 (in plaats van € 470,00 bij afzonderlijke deelname).

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de DWA-website.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties