Cursus Energiezuinige woningen op basis van de EPG

Veranderingen op het gebied van normen en regels buitelen over elkaar heen. Het  Bouwbesluit 2012 is op 1 april 2012 van kracht gegaan en per 1 juli 2012 is het verplicht  om de energieprestatie van nieuwbouw te bepalen op basis van de NEN 7120.  Ook wordt op 1 juli 2013 het Energielabel voor Nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw)  ingevoerd.

Daarnaast nemen de eisen van de consument toe en is er behoefte aan kosteneffectieve maatregelpaketten. Hoe kunt u inspelen op de nieuwe regelgeving en marktontwikkelingen en succesvol nieuwe woningen met een EPC van 0,6 of lager ontwerpen en realiseren? Tijdens deze cursus leert u de relevante wijzigingen en de consequenties voor EPG in de woningbouw.  Speciale aandacht is er voor pragmatische en slimme combinaties van maatregelen waarbij woningconcepten ontstaan die inspelen op actuele marktontwikkelingen.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, woningbouwcorporaties en ontwikkelende beleggers. Deelnemers zijn bijvoorbeeld onceptontwikkelaars, projectontwikkelaars, projectmanagers, projectleiders, werkvoorbereiders en calculators.

Maatwerk

Deze cursus bieden wij ook aan als incompanycursus. Bij een incompanycursus is het mogelijk om tijdens de cursus een specifieke case te behandelen die op dat moment in de organisatie speelt. Twaalf personen is het maximale aantal deelnemers per cursusgroep.

Kosten
• Per deelnemer € 350,-, exclusief btw (inclusief cursusmateriaal).
• Incompanycursus € 3.500,-, exclusief btw (inclusief intakegesprek en cursusmateriaal).

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

De cursus vindt elke vier weken plaats en zal centraal in Nederland worden gehouden. Bij voldoende aanmeldingen uit een bepaalde regio organiseren wij de cursus in die regio.

Meer informatie
Voor meer informatie en het aanvragen van een incompanycursus, kunt u contact opnemen met Melanie Petersen, melanie.petersen@dwa.nl, tel. 088 – 163 55 23.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties