Cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit (SBRCURnet)

Foto Fedde de Weert

Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden met andere eisen aan de warmte-isolatie. Tijdens het eerste deel van deze studiemiddag van SBRCURnet gaat docent Niels Blauwiekel hier uitgebreid op in.
(foto Fedde de Weert)

Voor een groot aantal gebruiksfuncties gaat de eis voor thermische isolatie van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte omhoog van 2,5 naar 3,5 (m².K)/W. Deze cursus geeft u een goed beeld hoe u kunt voldoen aan deze eis, rekening houdend met koudebruggen, luchtdichting en economische aspecten.

Daarbij wordt kort ingegaan op de Eurocodes en de nieuwe norm NEN 7120 om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Verschillende isolatiematerialen worden belicht. Aan de hand van de kwaliteitsrichtlijn voor metalen gevels en daken van Dumebo DWS volgen de materiaalkeuze van de buitenbekleding, tussenconstructie en bevestigingsmaterialen. Tenslotte worden verschillende oplossingen voor dak en gevel getoond aan de hand van voorbeeldprojecten en de SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw.

De eisen voor de beperking van uitbreiding van brand bij gebouwen met een industriefunctie worden soepeler. Deze compartimentsgrootte gaat van 1.000 naar 2.500 m². Docent Ralph Hamerlinck toont de consequenties voor het ontwerp van industriële hallen en bedrijfsgebouwen. Daarnaast gaat hij dieper in op de brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen en hoe bouwkundig ontwerpers, bestekschrijvers en werkvoorbereiders hiermee om moeten gaan.

Bestemd voor
Opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwondernemers, adviseurs, leveranciers, toezichthouders en docenten.

Docenten
ing. N.J. Blauwiekel, M3C Consultancy
dr.ir. A.F. Hamerlinck, Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck

Cursusmateriaal
U ontvangt een handout van de sheets en achtergrondinformatie over het onderwerp.

Tijd en plaats
Datum: Donderdag 6 februari, 12:00- 17:00 uur
Locatie: Bruchem
Prijs: € 360,00 excl. 21 % btw per deelnemer

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website van SBRCURnet

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties