Cursus Succesvol toepassen van warmtepompen


Leren van ervaringen uit gerealiseerde projecten

Tijdens deze cursus, ontwikkeld en gegeven door DWA, leert u aan de hand van praktijkervaringen hoe u warmtepompen in uw eigen project het beste kunt toepassen. Daarnaast wordt u door middel van discussie en opdrachten aan het denken gezet over een betere aanpak. Succesvolle praktijkvoorbeelden inspireren u om zelf aan de slag te gaan. De KopStaart aanpak, ontwikkeld door de partners van het Lente-Akkoord, vormt de rode draad door de cursus.

De cursus is bedoeld voor medewerkers van ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties, die tijdens het planvormings- tot en met gebruikstraject te maken krijgen met warmtepompsystemen.

Ga voor informatie en aanmelden naar de cursuspagina.

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties