Cursus Succesvol toepassen van warmtepompen (DWA voor LA)


Leren van ervaringen uit gerealiseerde projecten

Op 31 oktober wordt de goed bezochte en gewaardeerde Lente-akkoordcursus ‘succesvol toepassen van warmtepompen’ weer georganiseerd.
U kunt er nog bij zijn: Meld u nu aan!

Enkele citaten van deelnemers die u voorgingen.
“Goed gebruik van ‘simpele’ voorbeelden voor meer ingewikkelde techniek.”
“Heel goed dat de kritische kanttekeningen bij warmtepompen worden toegelicht.”
“Deskundige docent, veel opgestoken.”
“Flexibel in programma, inspelen op behoefte deelnemers.”

Tijdens deze cursus, ontwikkeld en gegeven door DWA, leert u aan de hand van praktijkervaringen hoe u warmtepompen in uw eigen project het beste kunt toepassen. Daarnaast wordt u door middel van discussie en opdrachten aan het denken gezet over een betere aanpak. Succesvolle praktijkvoorbeelden inspireren u om zelf aan de slag te gaan. De KopStaart aanpak, ontwikkeld door de partners van het Lente-Akkoord, vormt de rode draad door de cursus.

De cursus is bedoeld voor medewerkers van ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties, die tijdens het planvormings- tot en met gebruikstraject te maken krijgen met warmtepompsystemen.

Ga voor informatie en aanmelden naar de cursuspagina.

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties