Cursus Succesvol toepassen van warmtepompen (DWA voor LA)

Op 7 mei wordt de goed bezochte en gewaardeerde Lente-akkoordcursus ‘Succesvol toepassen van warmtepompen’ weer georganiseerd. 

U kunt er nog bij zijn: Meld u nu aan!

Enkele citaten van deelnemers: 
“Goed gebruik van ‘simpele’ voorbeelden voor meer ingewikkelde techniek.”

“Heel goed dat de kritische kanttekeningen bij warmtepompen worden toegelicht.”
“Deskundige docent, veel opgestoken.”
“Flexibel in programma, inspelen op behoefte deelnemers.”

Tijdens deze cursus, ontwikkeld en gegeven door DWA, leert u aan de hand van praktijkervaringen hoe u warmtepompen in uw eigen project het beste kunt toepassen. Daarnaast wordt u door middel van discussie en opdrachten aan het denken gezet over een betere aanpak. Succesvolle praktijkvoorbeelden inspireren u om zelf aan de slag te gaan. De KopStaart aanpak, ontwikkeld door de partners van het Lente-Akkoord, vormt de rode draad door de cursus.

De cursus is bedoeld voor medewerkers van ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties, die tijdens het planvormings- tot en met gebruikstraject te maken krijgen met warmtepompsystemen.

Meer informatie en aanmelden
Meld u nu aan of neem voor meer informatie contact op met:

Melanie Petersen
Adviseur kennisdeling
melanie.petersen@dwa.nl
088 – 163 55 23

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties