Cursus Zonnige (huur)woningen

Excursie Columbuskwartier 2De zon is een oneindige energiebron. Geen wonder dat veel woningcorporaties veel mogelijkheden zien voor de toepassing van zonne-energiesystemen bij de verduurzaming van de woningvoorraad.

Tijdens de cursus Zonnige (huur)woningen wordt er aandacht geschonken aan praktische aandachtspunten bij toepassing van zonne-energie in huurwoningen. In een dag tijd worden deelnemers bijgepraat over de achtergronden van zonne-energiesystemen, de bouwkundige en installatietechnische aandachtspunten bij toepassing ervan, de beheers- en onderhoudsaspecten en de financiële aspecten.

Tijdens deze praktische cursus worden zowel zonnecollectoren (zonneboilers) als zonnepanelen (pv-systemen) behandeld. Het is een cursus voor woningcorporaties die inzicht willen hebben in de (on)mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten van zonne-energiesystemen voor het eigen woningbezit. Daarnaast is het een prima basis voor geïnteresseerde projectontwikkelaars.

Cursusdata
• 10 april 2013 (Gorinchem)
• 17 oktober 2013 (Gorinchem)

Meer informatie en aanmelden
Klik hier voor meer informatie en aanmelden of neem contact op met Melanie Petersen, melanie.petersen@dwa.nl, 088 – 163 55 23.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties