Database Energielabels gebouwen in Europa

Hoe verloopt de invoering van de EPBD in de landen om ons heen? Lopen we in Nederland achter of juist voor? Die vraag is redelijk actueel sinds de wet Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen in de huidige versie door de Tweede Kamer is tegengehouden.

Voor papiervreters is er hierover tweejaarlijks een dik rapport beschikbaar, zie Implementing the Energy Performance of Building Directive (EPBD) featuring country reports 2010. Hierin rapporteren ambtenaren per land uitgebreid de gang van zaken rond de invoering. De volgende versie wordt verwacht in maart 2013.

Sinds deze week is er nu ook een digitale database waarin je informatie kunt vinden over alle 28 EU landen plus Noorwegen en Zwitserland. Het betreft informatie over de stand van zaken rond energie en je kunt zoeken in combinaties van landen, gebouwtypen, eigenaarsvorm en bestaand of nieuwbouw. Zie www.buildingsdata.eu Er is ook veel niet-energie gerelateerde gebouwinformatie te vinden.

En het antwoord op de vraag of Nederland in vergelijking met de omringende landen achter loopt met de invoering van de EPBD? Dat vergt nog een grondige bestudering van de database. Dit antwoord houdt u nog tegoed…

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties