De eerste ZEN-projecten geanalyseerd

Hoe ziet de toekomstige ZEN woning eruit? Welke energie-ambitie ligt eraan ten grondslag? Welke energiemaatregelen zijn toegepast? En hoeveel ZEN woningen kunnen we per 1 januari 2018 verwachten? – door Claudia Bouwens

Sinds een jaar kunnen de deelnemende bedrijven in het ZEN platform hun meest vooruitstrevende Zeer Energiezuinige Nieuwbouwprojecten indienen voor de Lente-akkoord ZEN database van RVO. Inmiddels staan hier de eerste 32 projecten gedocumenteerd. Er zijn al meer inzendingen ontvangen. Claudia Bouwens (programmaleider Lente-akkoord) heeft de oogst tot en met 21 april 2017 geanalyseerd. Van de 54 bedrijven in het ZEN platform hebben 22 bedrijven inmiddels één of meer projecten ingediend; in totaal 47 projecten. Daarbij gaat het in totaal om 1600 woningen, waarvan ofwel de bouw vóór 1 januari 2018 start, ofwel de oplevering op die datum al heeft plaatsgevonden. Van deze projecten is 91% grondgebonden woning en 12% appartement. Verder bevat 34% van de projecten sociale huur, 23% bevat vrije sector huur en 49% bevat koopwoningen. De onderstaande punten zijn het meest opvallend.

Fifty/fifty ambitie
50% van de projecten wordt gerealiseerd met de ambitie BENG of EPC nul, en 50% heeft de ambitie energieneutraal (ook voor huishoudelijk energiegebruik) of Nul-op-de-Meter. De BENG-waarden zijn nog niet voor alle projecten bekend, maar uit de wél beschikbare data blijkt dat de eerste BENG-eis, de energiebehoefte voor verwarming en koeling, de bottleneck is. Niet alle projecten halen deze eerste BENG-eis. De tweede en derde BENG-eis worden veelal ruim gehaald.

Triple glas in opmars
Ook de toegepaste energiemaatregelen werden bekeken. In 70% van de projecten wordt triple glas toegepast. De toegepaste Rc-waarden zijn fors hoger dan in het Bouwbesluit. Gemiddeld zijn de Rc-waarden 4,8 voor begane grondvloer, 5,5 voor gevels en 6,5 voor dak. Er zitten overigens flinke uitschieters bij, met bijvoorbeeld Rc 8, 10 en 11 voor vloer, gevel en dak.

Warmtepompen versus HR-ketels
Ongeveer 30% van de projecten gaat nog uit van een gasketel. Voor het grootste deel van de projecten is in een warmtepomp voorzien: 64%. In 6% van de projecten is er sprake van externe warmtelevering.

Forse toename balansventilatie en CO2-gestuurde ventilatie
In bijna 80% van de projecten zorgt balansventilatie voor voldoende frisse lucht in huis. In 34% van de projecten is de ventilatie CO2-gestuurd; óók in de slaapkamer. De noodzaak om óók in de slaapkamer op CO2 te sturen is met het Monicair onderzoek van januari 2015 overtuigend op de agenda gezet, en ik ben blij om te zien dat dit in de ZEN projecten al in een derde van de projecten is doorgevoerd. Op naar de 100%!

Inmiddels zijn er alweer 16 nieuwe projecten ingediend. Wilt u ook uw ZEN project aanmelden? Dat kan hier.

Wilt u een visuele indruk krijgen van de geanalyseerde ZEN-projecten? Kijk dan hier.

Download de kern-gegevens van deze analyse in pdf-format.


Gerelateerde berichten

Tags:

ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties