nZEB-tool voor de Nederlandse markt

handboek_NZEB_tool-1458059393Met de nieuwe nZEB-tool (nearly Zero Energy Building) kunnen bouwers, ontwikkelaars, architecten en adviseurs energieprestaties van een gebouw integraal doorrekenen. De rekentool maakt energieprestaties nauwkeurig voorspelbaar zodat bouwers garanties kunnen afgeven aan toekomstige bewoners op het werkelijke energieverbruik.

De bouwfysische berekening PHPP vormt de basis van de rekenkern. Verbruik en rendementen van verschillende ‘renewables’, zoals douche-WTW, warmtepompen, pv-panelen en heatpipes, kunnen bijvoorbeeld direct in de berekening worden gebruikt. De nZEB-tool is dan ook toepasbaar voor alle zeer energiezuinige woningen die nu in Nederland gebouwd of verbouwd worden.

Specifiek ontwikkelde en in de tool opgenomen databladen zijn direct bruikbaar om de resultaten voor verschillende energiezuinige woningconcepten helder weer te geven. Denk bijvoorbeeld aan ‘nul-op-de-meter ‘ (NOM + EPV), Passiefhuis en binnenkort ook Active House (nog in ontwikkeling). In het werkblad NL_BENG worden de resultaten van de berekening bovendien gepresenteerd volgens de parameters voor de Nederlandse BENG-norm die de EPG zal opvolgen. De nZEB-tool brengt daarmee eenheid in de berekeningen voor zeer energiezuinige woningen.

De nZEB-tool , bestemd voor de Nederlandse markt, wordt exclusief verkocht door SBRCURnet.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties