De oogst van 10 jaar Lente-akkoord

De brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB trekken gezamenlijk – met financiële ondersteuning van het ministerie van BZK – al 10 jaar de uitvoering van het Lente-akkoord (zeer) energiezuinige nieuwbouw. In die 10 jaar is de tijdgeest behoorlijk veranderd. Bewoners vragen steeds meer om duurzaamheid en energiezuinigheid. De weg is geplaveid voor betaalbare energieneutrale nieuwbouw. En energie-efficiënte nieuwbouw is tegelijkertijd een voorbeeld en inspiratiebron voor verduurzaming van de bestaande bouw. 

De opgave is nog niet afgerond: we gaan de komende jaren door met het ondersteunen van de lidbedrijven bij de energietransitie. Met een ambitieniveau van bijna energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt, en met aandacht voor comfort, gezondheid, opleverkwaliteit en betaalbaarheid. Het Lente-akkoord wil een kanteling bewerkstelligen in het denken. Door technische hoogstandjes te matchen met klantverlangens. Door woonplezier en -comfort te verhogen en tegelijk de energierekening te verlagen.

We willen het tweede lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Hierbij presenteren we met gepaste trots de oogst van 10 jaar Lente-akkoord in twee verschillende versies (de pdf-versie bevat veel links naar  deelnemende bedrijven, voorbeeldprojecten etc.).

De Oogst van 10 jaar Lente-akkoord (pdf met weblinks)
– De onderstaande infographic (zonder links)

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties