De route naar energiezuinige ziekenhuizen

ziekenhuisIn ziekenhuizen is nog veel te besparen op energie en dus op kosten. De overheid heeft hierover bindende afspraken gemaakt met de sector. Welke mogelijkheden liggen er en hoe bereikt u uw besparingsdoelen? SBRCURnet organiseert een workshop met concrete, toepasbare informatie en inspirerende voorbeelden.

Met het recent afgesloten Nationaal Energie Akkoord staat energiebesparing weer in het middelpunt van de belangstelling. Ook in ziekenhuizen zijn nog er veel mogelijkheden om op energie te besparen. De instellingen kunnen (en moeten) hiermee hun CO2-uitstoot reduceren en kosten besparen. TNO concludeerde enige tijd geleden dat instellingen nu al tot een half miljoen euro per jaar kunnen besparen op het verbruik van elektriciteit, gas en warmte. In de gezondheidszorg zijn al verschillende convenanten en meerjarenafspraken tot stand gekomen die een forse besparing op energie moeten opleveren. Dat zijn harde afspraken, die ziekenhuizen dwingen om actie te ondernemen. Maar hoe realiseer je die bezuinigingsdoelen, rekening houdend met de eisen vanuit de patiëntenzorg?

Datum en tijd: donderdag 3 oktober 2013, 09:00 – 17:00
Plaats: Amersfoort
Kosten: Gratis deelname
Aanmelden: SBR website

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties