Definitie bijna-energieneutraal gebouw bekend

energielabel woningHet ministerie van BZK heeft eind september 2012 het ‘Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland’ aan de EU aangeboden. Uit dit plan wordt duidelijk wat de definitie is van bijna-energieneutrale gebouwen voor 2020. Zo blijkt nu, dat het in de definitie gaat om gebouwgebonden energieverbruik, en het huishoudelijke energieverbruik niet meetelt. Ook staat in het Nationaal Plan dat EPC=0 in 2020 nog onderwerp van onderzoek is: het kan ook nog ‘bijna-nul’ worden. Verder omvat het plan een opsomming en beschrijving van alle maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de nieuwbouw en bestaande bouw bijna-energieneutraal wordt.

Download het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland, september 2012

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties