EPC-eisen en Rc-waarden 2015 bekend

tweede-kamer

Op 20 mei is het ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit doorde minister naar de Tweede en Eerste Kamer verzonden.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de EPC en de gedifferentieerde isolatiewaarden voor de gebouwschil:

• De energieprestatiecoëfficienten van praktisch alle gebruiksfuncties waarvoor een EPC geldt, worden aangescherpt. Het gaat grofweg om een halvering van de EPC vergeleken met het niveau van 2007. In bijgaande tabel ziet u een compleet overzicht van alle gebouwfuncties met de nieuwe EPC-eis.
• De gedifferentieerde eis zoals de partners van het Lente-akkoord hadden voorgesteld is overgenomen. Voor gevels wordt de Rc-waarde verhoogd van 3,5 naar 4,5 m2.K/W. Voor daken wordt de Rc-waarde verhoogd naar 6,0 m2.K/W. De Rc-waarde van begane grond vloeren wordt niet verhoogd en blijft 3,5 m2.K/W.

De Tweede Kamer kan tot 4 weken na 20 mei met wijzigingsvoorstellen komen. De inwerkingtreding van het besluit is vermoedelijk 1 januari 2015.

Lees het volledige Ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit 2012.

Functie  EPC
Woonfunctie
woonwagen  1,3
andere woonfunctie  0,4
Bijeenkomstfunctie  1,1
Celfunctie
in een cellengebouw  1
andere celfunctie  1
Gezondheidszorgfunctie
met bedgebied  1,8
andere gezondheidszorgfunctie  0,8
Industriefunctie  –
Kantoorfunctie  0,8
Logiesfunctie
in een logiesgebouw  1
andere logiesfunctie  1,4
Onderwijsfunctie  0,7
Sportfunctie  0,9
Winkelfunctie  1,7
Overige gebruiksfunctie  –
Bouwwerk geen gebouw zijnde  –

 

Zie ook onze eerdere berichtgeving:

Gedifferentieerde eis gebouwschil aangenomen in Tweede KamerGedifferentieerde eis voor isolatie gebouwen gevraagd


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties