Denk mee over kennis- en innovatieagenda 2016-2019

 tki-energoSchone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt; dát is waar de Topsector Energie zich voor inzet. Binnen de Topsector Energie zijn de TKI EnerGO, de TKI Solar Energy en de TKI Switch2SmartGrids verantwoordelijk voor het realiseren van meer ‘groene groei’ op de thema’s zonne-energie, duurzame warmte, energiebesparing, energie-infrastructuur en nieuwe gerelateerde datadiensten voor met name de gebouwde omgeving. Om ‘groene groei’ op deze terreinen te bereiken is innovatie essentieel.

Op dit moment werken bovengenoemde TKI’s aan een integrale kennis- en innovatieagenda voor de periode 2016 – 2019. Om belanghebbenden en actieve deelnemers te betrekken bij belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden wordt op 30 april aanstaande een bijeenkomst georganiseerd. Wat zij volgen u de belangrijkste innovatiethema’s die moeten worden opgenomen in de kennis-en innovatieagenda voor de komende jaren? Deze agenda zal tevens de basis vormen voor de subsidieregelingen die op deze onderwerpen worden verwacht.

Locatie: Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, Utrecht
Datum & tijd: 30 april van 9.00-12.30 uur
Kosten: Geen
Inschrijven kan hier

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties