Diner-congres: Innovaties in de bouw (DEPW en Agentschap NL)

depw-2013Projectgroep DEPW, Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw en Agentschap NL nodigen u van harte uit voor het diner-congres ‘Innovaties in de bouw’. Nederland energieneutraal in 2030. De gehele gebouwde omgeving energieneutraal in 2030: gebieden, wijken, gebouwen, gebouwdelen en installaties – met als uitgangspunt comfort en betaalbare woonlasten voor bewoners/gebruikers. Waanzin of werkelijkheid?

Wie komen er vertellen?
Aedes, Hogeschool Utrecht, NEPROM, TU Delft, UNETO-VNI, Maastricht University, TNO, DEPW, De Haas & Partners, TKI-EnerGO, Cauberg-Huygen, Agentschap NL, IVAM e.a.

Waarom we u uitnodigen?
Omdat we gezamenlijk aan zet zijn.
Acht jaar onderzoek heeft een schat aan toepasbare kennis en innovatieve toepassingen opgeleverd. Energieneutraal bouwen kán en gebeurt ook! Nu zijn we gezamenlijk aan zet, om te organiseren hoe we – binnen verantwoorde financiële kaders – binnen 15 jaar het energieverbruik in de gebouwde omgeving op nul krijgen.

Omdat u direct bruikbare tips krijgt uit elf onderzoeken.
Voor de wetenschappers is de uitdaging om alle in acht jaar verzamelde kennis niet in ingewikkelde rapportages op te slaan, maar deelbaar te maken. Geef ze de kans! Via talrijke presentaties en directe discussies reiken ze u direct bruikbare tips en mogelijkheden aan. Dat telt des te meer voor u als u medeverantwoordelijk bent voor het bouw- en energiebeleid in uw werkomgeving. Naast de wetenschap kan ook de overheid helpen met extra regelgeving, zoals de aangescherpte EPC per 2015 en nadere voorschriften voor labeling bij elke bouwmutatie.

Omdat we alleen samen grote stappen kunnen maken.
Er is veel mogelijk op korte termijn. 30% van de gebouwde omgeving kan energiezuiniger zonder extra kosten voor bewoners. Gemeentes kunnen bedrijven, projectontwikkelaars, corporaties en zelfbouwers faciliteren om vóór te investeren. Investeringen van nu verdien je met lagere energiekosten op korte termijn probleemloos terug. En voor de langere termijn zijn alle bouwstenen voor energieneutrale gebiedsontwikkeling beschikbaar.

Omdat we elkaar nodig hebben om te benutten waarin we sterk zijn!
Laten we in eigen land én via export benutten waarin ons kleine land groot is. In warmteconversie bijvoorbeeld. In de aanpassings-mogelijkheden van gebouwsystemen, waarbij het energiegedrag van de bewoners en gebruikers het voor het zeggen heeft. In vérgaand ontwikkelde adaptatietechnieken van gevel en buitenschil aan de omstandigheden buiten. Al die kennis en kunde krijgt alleen praktische waarde als ze bekend is bij bouwers, corporaties en lokale overheden.

Omdat we gezamenlijk aan tafel gaan.
Natuurlijk krijgt u op 4 februari een uitstekend menu voorgeschoteld. Maar zeker zo belangrijk is wat verder ter tafel komt. U kunt met onderzoekers in gesprek. U wisselt uit wat úw rol kan zijn in een kostenbeheersbaar en toekomstbestendig gebruik van duurzame energie in gebouwen en gebieden.

Kortom: kom ook! Kijk hier voor meer informatie.

Info en aanmelden
Dit congres vindt plaats op maandag 4 februari 2013, van 16.00 tot circa 20.30 uur, in het Auditorium van Media Plaza, Jaarbeurs, Utrecht. Gelijktijdig herbergt de Jaarbeurs de Internationale Bouwbeurs 2013. Deelnemers aan het diner-congres kunnen dus voorafgaand de beurs bezoeken. U kunt zich hier aanmelden voor deelname. De kosten bedragen € 59,50 (excl. BTW), inclusief diner. U ontvangt per mail een bevestiging en factuur.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties