Discussiebijeenkomst hypotheekruimte energiezuinige woningen

Een van de hobbels bij de financiering van de aankoop van een nieuwbouwwoning, is de geringe hypotheekruimte en -verstrekking. Theoretisch is het volgens Nibud mogelijk om voor energiezuinige woningen (EPC 0,6 en lager) een extra financieringsruimte van gemiddeld € 8.000 te krijgen. NHG hanteert een bedrag van € 6.500. In de praktijk wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Hoe komt dat? Waar loopt u als ontwikkelaar of bouwer tegen aan? Welke verhalen krijgt u van uw banken? En waar zijn die bedragen op gebaseerd? Kan dat niet omhoog?

Drs. Marcel Warnaar, senior wetenschappelijk medewerker van Nibud, licht toe hoe zij hun bedragen bepalen voor extra leencapaciteit bij energiezuinige woningen. Ook licht hij de ‘volg of licht toe’ hypotheekregeling voor energiezuinige woningen toe. Er zijn veel plannen om de regeling voor hypotheekverstrekking aan te passen. Hij zal zijn visie daarop geven.

Vervolgens is het woord aan de tweede spreker. Richard Luigjes, hoofd Ontwikkeling en Verkoop van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederlandse gemeenten)  licht hun startersleningen en duurzaamheidsleningen toe. Welke voorwaarden houden zij hierbij aan? Wat zijn de ervaringen hiermee? Kan dit ook voor nieuwbouwwoningen een oplossing bieden? Ook Richard Luigjes geeft zijn visie op de regeling voor hypotheekverstrekking.

Vervolgens is er ruimte voor discussie aan de hand van stellingen, onder leiding van dagvoorzitter Bas van de Griendt, milieumanager Bouwfonds Ontwikkeling. Weten we eigenlijk wie er momenteel nog wel kunnen kopen? Hoe zien hun kopersprofielen eruit? Wat is hun leeftijd? Hun inkomen? Wat zijn hun wensen? Hoe kunt u als ontwikkelaar of bouwer ervoor zorgen dat uw koper meer hypotheekruimte krijgt?

Voor wie?
De bijeenkomst is specifiek gericht op ontwikkelaars en ontwikkelende bouwers. De nadruk ligt deze middag op nieuwbouwwoningen. Er is ruim gelegenheid voor uw vragen.

Waar en wanneer?
Dinsdagmiddag 22 januari 2013, Green Village, Broekhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein. De zaal is open vanaf 13.00 uur met koffie en thee. Het inhoudelijke programma duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en borrelhapje.

Aanmelden
Deelname is kosteloos. U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en een week voor aanvang een lijst van deelnemers en routebeschrijving. Het aantal deelnemers is beperkt. Registratie vindt plaats op volgorde van aanmelding. U kunt zich hier aanmelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens (programmaleider Lente-akkoord): cb@lente-akkoord.nl of 070 337 03 36. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties