Privé: Doe mee met het platform ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN)

Ontwikkelaars en bouwers kunnen zich – samen met gemeenten – aansluiten bij het KAN-platform, om kennis en ervaringen te ontwikkelen en te delen op het gebied van klimaatbestendig bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarden. 

De maatschappelijk eisen aan onze nieuwbouw worden steeds ambitieuzer, waar het gaat om klimaat en natuur. In de afgelopen jaren hebben we als sector grote vooruitgang geboekt op het terrein van energieneutraal ontwikkelen en bouwen. Het Lente-akkoord en het ZEN-platform hebben daar belangrijke bijdragen aan geleverd. Nu staat de sector voor de opgave om onze nieuwbouw klimaat adaptief en natuur inclusief te maken. Dat is nodig voor het milieu en het welzijn van de bevolking, maar ook omdat burgers en bewoners dat waarderen en daar steeds meer naar gaan vragen.

Nieuw platform
Dat is de reden waarom NEPROM, Bouwend Nederland en NVB Bouw het initiatief hebben genomen om een nieuw platform op te starten: Klimaat adaptief bouwen mét de natuur (afgekort: KAN). Met dit kennisplatform willen we onze leden ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe, praktische kennis waarmee zij meerwaarde kunnen genereren richting klant, gemeente en maatschappij.

Ontwikkelaars en bouwers kunnen zich samen met gemeenten aansluiten bij dit platform om kennis en ervaring te ontwikkelen en te delen. We vragen van de deelnemers dat zij vóór 1 januari 2023 starten met de bouw van een nieuwbouwproject waarin zij bijzondere aandacht besteden aan klimaat adaptief en natuur inclusief bouwen. Lidbedrijven en gemeenten kunnen zich daar nu voor inschrijven.

Webinar op 24 juni
Op 24 juni is het KAN-platform gelanceerd met een webinar o.l.v. Jan Fokkema (NEPROM) en Piet Adema (NVB Bouw).

Deelname aan het KAN-platform
De initiatiefnemers nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het KAN-platform. Voor deelname gelden de volgende spelregels:

  1. Deelname is voorgehouden aan lidbedrijven van Bouwend Nederland, NEPROM en NVB Bouw. Daarnaast zijn ook gemeenten van harte welkom om deel te nemen.
  2. Deelnemers hebben de intentie om vóór 1 januari 2023 met de bouw van minimaal één nieuwbouw woningproject te starten dat bijzondere aandacht heeft voor klimaatadaptatie mét de natuur. Projecten kunnen worden opgegeven met het KAN-platform aanmeldformulier.
  3. Een deelnemende gemeente vraagt aan de ontwikkelaar(s) en/of bouwer(s) van het betreffende project om ook deel te nemen aan het KAN platform. Een deelnemend lidbedrijf vraagt de gemeente van het betreffende project om ook deel te nemen aan het KAN platform.
  4. Het bewerkstelligen van bewonerswaardering voor de groene planvorming vormt een onlosmakelijk onderdeel van het project.
  5. Deelnemers geven toestemming voor opname van het project op het Podium Duurzame gebouwen van RVO en voeren hiervoor te zijner tijd de benodigde gegevens in.
  6. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring, met elkaar en met andere stakeholders.

Aanmelden voor het KAN-platform


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties