Doe mee

Deelname aan het ZEN-platform is voorbehouden aan lidbedrijven van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB. Daarmee werken opdrachtgevers samen met de uitvoerende bouw aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Op uitnodiging zijn andere partijen voor specifieke thema’s welkom.

Voor deelname aan het ZEN platform gelden vier spelregels:
1. Deelnemers starten vóór 1 januari 2018 met de bouw van minimaal één nieuwbouw woningproject dat tenminste voldoet aan de bijna energieneutrale eis van 2020. U kunt hier de gegevens van uw project doorgeven.
2. Bij oplevering van het project worden energieprestatie en ventilatie getoetst door middel van het ISSO-opnameprotocol voor nieuwbouwwoningen: ISSO publicatie 82.5 Energieprestatie woningen – Opnameprotocol netto warmtevraag zeer energiezuinige woningen en Bijlage 4: Informele bijlage behorend bij ISSO 82.5 – Opnameprotocol installaties Energiezuinige woningen (zie ook de ISSO-website).
3. Het project is gericht op klanttevredenheid. De klanttevredenheid wordt uiterlijk een jaar na oplevering gemonitord door middel van een klanttevredenheidscijfer. Uitgangspunt is minstens een rapportcijfer van 7,5.
4. Partijen werken actief mee aan het delen van opgedane kennis en ervaring met elkaar en andere stakeholders.

Doe mee!
Deelname aan het ZEN-platform is kosteloos. Vul het formulier in, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties