Duale invoer EPG gewenst

De partners van het Lente-akkoord hebben op 31 mei bij het ministerie van BZK aangegeven dat zij graag een duale invoering van de NEN 7120 (EPG) per 1 juli 2012 wensen. Dit houdt in dat gedurende een periode (drie maanden of een half jaar) zowel gebruik gemaakt kan worden van de oude EPN als van de EPG. Er wordt uitdrukkelijk NIET om uitstel gevraagd: de EPG is onmisbaar voor het door ontwikkelaars en bouwers gewenste Energielabel Nieuwbouw.

Gewoonlijk wordt voor de invoering van nieuwe normen, een gewenningsperiode van drie maanden voor de markt aangehouden. De EPG was weliswaar in de loop van april 2012 beschikbaar, maar de ondersteunende software nog niet. Zes verschillende softwareleveranciers zijn hard aan het werk om de norm in rekenprogramma’s om te zetten. Voor woningbouw is dit (inclusief validatie) sinds ca. 13 juni zo goed als gereed, voor utiliteitsbouw echter nog niet. Praktijkmensen hebben daardoor nauwelijks nog bouwprojecten met de EPG kunnen voorbereiden. Een invoering van de EPG voor vergunningsverleningstrajecten per 1 juli 2012 is voor veel bouwprojecten dan te vroeg.

Het grootste probleem voor de bouwpraktijk is het nog ontbreken van een generieke printmodule in de software. Daardoor is het moeilijk om zicht te krijgen op de genomen beslissingen tijdens de EPC-berekening. Aangezien deze beslissingen doorgevoerd moeten worden in het verdere gebouwontwerp, is deze printmodule onmisbaar voor de praktijk.

Een ander probleem, het vullen van de database met kwaliteitsverklaringen, wordt op korte termijn opgelost. ISSO is op dit moment bezig met het omzetten van de bestaande gelijkwaardigheidsverklaringen naar de database met kwaliteitsverklaringen. Een groot deel van de verklaringen kunnen probleemloos omgezet worden. Een uitzondering betreft de zonneboilers.

Het ministerie heeft aangegeven deze week op het verzoek van de partners van het Lente-akkoord te reageren.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties