Duurzaam Gebouwd cursus: Naar energieneutrale woningbouw

Huizen VathorstEnergieneutrale renovatie en nieuwbouw staan volop in de belangstelling. In deze cursus wordt aan al deze aspecten aandacht besteed. Een praktisch hulpmiddel voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen.

Energieneutrale renovatie en nieuwbouw staan volop in de belangstelling. Niet alleen door de uitdagende doelstellingen die de overheid heeft, maar zeker ook door initiatieven vanuit de markt. Maar wat verstaan we onder energieneutraal? En is dat ook kostenneutraal, voor bouwer, installateur, beheerder en eindgebruiker? Welke technieken zijn effectief en welke rekenmethode is het beste? In deze cursus wordt aan al deze aspecten aandacht besteed. Een praktisch hulpmiddel voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen.

Bestemd voor
Opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwondernemers, adviseurs, toeleveranciers, toezichthouders en docenten.

Onderwerpen
Op weg naar 2050: doelstellingen bestaande bouw & nieuwbouw
Begrippen: energieneutraliteit / energie nul
Rekenmethoden
Energieconcepten van nu en de nabije toekomst
Energetische maatregelen: gebied, gebouw en installaties
Praktijkvoorbeelden: renovatie en nieuwbouw

Docenten
ing. André Kruithof, Nieman Raadgevende Ingenieurs
ing. Theo Haytink, Nieman Raadgevende Ingenieurs

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de Duurzaam Gebouwd website.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties