Eenmalige bijeenkomst themagroep BENG-eisen

Vrijdagmiddag 18 januari 2019, 13.30 uur – 16.30 uur

Op termijn wordt de EPC vervangen door drie nieuwe energie-eisen, ontwikkeld in het kader van BENG (bijna-energieneutrale gebouwen).

De drie eisen behelzen:
• De energiebehoefte van een gebouw. De vraag naar warmte en koeling, met een vaste waarde voor ventilatie. De concept geadviseerde eis voor woningen is sinds 20 november 2018: 70 kWh/m2.jaar.
• Het primaire energieverbruik. Dit is te vergelijken met EPC nu, al wordt de eenheid anders. Voor woningen komt dit per 1 januari 2020 neer op 30 kWh/m2.jaar voor grondgebonden woningen en 50 kWh/m2.jaar voor appartementen.
• Het aandeel hernieuwbare energie. Dat zal vooral het aandeel zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp betreffen, en onder voorwaarden biomassabronnen, op restwarmte gestookte warmtenetten. De concept geadviseerde eis voor woningen wordt per 1 januari 2020: 50% voor grondgebonden woningen en 40% voor appartementen.

Wat betekenen deze BENG-eisen, en met name de eerste eis (energiebehoefte maximaal 70 kWh/m2 per jaar) voor de toekomstige ZEN woning? Hier willen we op zeer korte termijn meer inzicht en praktijkervaringen in verkrijgen door adviesbureau Nieman berekeningen te laten uitvoeren. Een deel van de woningen en appartementencomplexen die zij in 2016 hebben doorgerekend zullen zij ditmaal in NTA 8800 doorrekenen. Deze reken-resultaten worden op 18 januari besproken.

Naar aanleiding van de uitkomsten zullen de vier branche-organisaties in het Lente-akkoord hun visie in het kader van de internetconsultatie die in januari 2019 loopt, aan het ministerie aanbieden.

Wie: 24 praktijkprofessionals bij de diverse bedrijven uit het ZEN platform hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Deze deelnemers hebben in 2016 deelgenomen aan de eerdere themagroep BENG.
Datum: Eerste en enige bijeenkomst vindt plaats op 18 januari. Inhoudelijk programma loopt van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Locatie: Utrecht.
Trekker/gespreksleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet mogelijk. 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties