Eerst de vent, dan de vorm. Samenwerken in de Excellente gebieden

vent en vormDe kunst van energieneutraal bouwen zit hem in het proces en valt of staat met een goede samenwerking, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een bericht van november 2013 over samenwerking in de Excellente Gebieden.

Nederland telt 19 Excellente Gebieden. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft. Excelleren is samenwerken, zo blijkt uit de ervaringen in de gebieden tot nog toe. In het artikel Eerst de vent, dan de vorm, geschreven door Henk Bouwmeester, laat RVO (toen nog Agentschap NL) zien hoe zo’n excellente samenwerking eruit ziet.

Schot in excellent gebied Amsterdam Houthaven
In Amsterdam leidde samenwerking tot een zeer concreet resultaat in het Excellente gebied Houthaven: op 13 december 2013 ging het college van B&W van Amsterdam akkoord met de opdrachtverstrekking van de uitvoering van de Spaarndammertunnel. Diezelfde week is de eerste paal geslagen in Blok 0 van de klimaatneutrale nieuwbouwwijk Houthaven in de Spaarndammerbuurt. Lees het hele nieuwsbericht op www.rvo.nl.

Amsterdam Houthaven nieuws header


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties