Eerste discussiebijeenkomst Rc 5,0 en andere robuuste maatregelen

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt de isolatiewaarde van nieuwe woningen op afzienbare termijn verhoogd van 3,5 naar 5,0. Minister Spies heeft 1 januari 2015 in haar brief genoemd. Welke datum van invoering is voor de bouwpraktijk haalbaar? Welke haken en ogen komt u op dit moment nog tegen in uw bouwpraktijk? Hoe zijn deze op te lossen? Is een hoge isolatiewaarde in alle bouwsystemen kostenbewust door te voeren? Of zijn andere robuuste maatregelen wellicht eerder te prefereren? Denk aan een goede thermische kwaliteit van glas, optimale kierdichtheid in combinatie met goede ventilatie en een goede afstemming met de installatie zoals lage temperatuurverwarming. Hoe zijn uw ervaringen hiermee?

Het Lente-akkoord wil constructief bijdragen aan de discussie in de Tweede Kamer door aan het eind van dit jaar een onderbouwd advies aan de minister van BZK en de Kamercommissie te sturen. Hiertoe organiseren we op woensdag 29 augustus en op donderdag 22 november discussiebijeenkomsten met praktijkprofessionals. Heeft u aantoonbaar ervaring met het toepassen van Rc 5,0 en andere robuuste maatregelen in uw bouwprojecten? Dan bent u van harte welkom.

Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs treedt op als dagvoorzitter. Tijdens de middag bespreken we een aantal stellingen. Er is veel ruimte voor het inbrengen van uw ervaringen.

De komende maanden zullen vijf tot zes bouwprojecten met Rc 5,0 tijdens de uitvoering worden gevolgd. De eerste leerpunten worden op 29 augustus gedeeld. Op 22 november hopen we een concept eindrapport te kunnen bespreken.

Datum Woensdagmiddag 29 augustus
Locatie kantine Nieman Raadgevende Ingenieurs, Atoomweg 400, 3542AB Utrecht
Tijd 13.00u inloop (koffie en thee), 13.30u-16.30u programma, borrel met hapje na afloop
Kosten Geen
Voor wie praktijkprofessionals met aantoonbare ervaring met Rc=5,0 en andere robuuste maatregelen

Aanmelden Ga naar het aanmeldformulier. Het aantal deelnemers is beperkt. We registreren  aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.
Meer informatie  Claudia Bouwens (programmaleider Lente-akkoord): cb@lente-akkoord.nl of 070 337 03 36.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties