Eerste energielabel nieuwe utiliteitsbouw uitgereikt

WolterKoopsOp 20 augustus is het eerste Energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw uitgereikt. BuildingLabel ontving die dag het SKW-certificaat voor nieuwe utiliteitsgebouwen en meldde direct het allereerste energielabel in Nederland af. Dit is bevestigd door RVO.

Het eerste energielabel werd afgegeven voor een kantoorpand van logistiek dienstverlener Wolter Koops in Zeewolde. In november 2012 brandde het oorspronkelijke pand af. Op 3 juli 2014 werd het nieuwe pand feestelijk geopend. Het betreft een gebouw met energielabelklasse A++. Dat houdt in dat het gebouw netjes is gebouwd volgens opdracht en voldoet aan de bouwbesluiteis betreffend energieprestatie.

BuildingLabel is tijdens de bouw regelmatig aanwezig geweest om het opnameprotocol voor utiliteitsbouw goed te testen. De labelaars hadden al veel ervaring met woningen en met bestaande utiliteitsbouw. De gehele bouw is gevolgd. Regelmatig is gecontroleerd op de punten uit het opnameprotocol. Ook is een fotodossier opgebouwd ten behoeve van de eindbeoordeling.

Sinds juli 2014 is het voor nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen verplicht om een energielabel te hebben. Het label is voor de opdrachtgever de bevestiging dat het gebouw echt voldoet aan de energieberekeningen die vooraf zijn gemaakt. Certificatie is nodig om energielabels af te mogen geven. SKW Certificatie heeft BuildingLabel beoordeeld op de eisen uit de BRL 9500-06 waarmee is aangetoond dat de vereiste bekwaamheid aanwezig is.

Het gaat hier om een NL-EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) certificaat op basis van BRL 9500 deel 06 “Energielabel – methode nieuwe utiliteitsgebouwen”. De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) heeft tot doel het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen in de Europese Unie.

BuildingLabel was door SKW Certificatie al gecertificeerd voor de andere delen van de BRL 9500-serie en faciliteert een landelijk netwerk van energie prestatie adviseurs (EPA) voor woningen en utiliteitsbouw met certificering, kwaliteitsbewaking, trainingen en bouwfysische meettechnieken. Ruim 300 keurders hebben zich aangesloten bij BuildingLabel.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties