Eerste ervaringen met prestatiegarantiecontracten voor NOM

rijswijkbuiten-monitoringBouwers die kiezen voor ambities als Nul op de Meter of energieleverend, staan voor een aantal uitdagingen. Op sociaal, economisch en technisch gebied is er werk aan de winkel. Maar er is al gepionierd en daar kunnen we van leren.

TNO, RIGO, Van Beek en Energiesprong | Platform 31 delen de lessen die zij hebben getrokken uit het monitoren van een aantal Nul-op-de-Meter en energiezuinige renovatie- en nieuwbouwprojecten. In het rapport Eerste ervaringen met prestatiegarantiecontracten voor Nul-op-de-Meter woningen wordt ingegaan op prestatiegarantiecontracten.

Na een korte inleiding over Nul-op-de-Meter en prestatiegarantiecontracten wordt aangegeven welke 9 factoren het belangrijkst zijn bij het waarmaken van de gegeven garanties. Vervolgens gaat het rapport in op de ‘Energiebundel’ en salderen, en worden de belangrijkste resultaten uit vier gemonitorde projecten gedeeld.

De 9 belangrijke factoren bij monitoring van prestatiegarantiecontracten:

1. De bouwkundige kwaliteit van de woning en het energiesysteem moeten optimaal zijn (opwekking en gebruik)
2. Goede afspraken over garanties, voorwaarden en verantwoordelijkheid
3. Monitoring is belangrijk!
4. Let op grote spreiding in energiegebruik van energiezuinige woningen
5. Uitleg en instructie moet helder zijn
6. (Stimuleren van) energiezuinig gedrag en geven van inzicht van het effect van gedrag van de bewoners
7. Saldering
8. Snel ingrijpen bij opstartproblemen
9. Het contract moet helder zijn voor iedereen

Dit rapport maakt deel uit van een serie van drie. De andere twee rapporten zijn gericht op resultaten uit monitoring van technische concepten en bewonerstevredenheid.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties