Eerste paal ‘Excellent Gebied’ Houthaven

Excellente gebieden - eerste paal HouthavenDe bouw voor Excellent Gebied Houthaven in Amsterdam-West is officieel gestart. Op 20 maart jl. sloegen Dirk de Jager, portefeuillehouder Houthaven, en Godfried Lambriex, portefeuillehouder onderwijshuisvesting, samen de eerste paal van basisschool Houthaven.

De basisschool is een ontwerp van Architectenbureau Marlies Rohmer. Hij komt te liggen aan de zuidelijke kop van Eiland 3. Het gebouw biedt ruimte aan 2 bestaande basisscholen uit de Spaarndammerbuurt – De Catamaran en Brede School De Spaarndammerhout. Daarnaast komen er een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorschoolse peuterspeelzalen, een multifunctionele horecaruimte en een bedrijfsruimte. Het streven is dat de school nog voor het nieuwe schooljaar 2014/2015 klaar is.

Het schoolgebouw komt te liggen in de toekomstige klimaatneutrale woonwijk Houthaven. Houthaven ligt in en aan het IJ, in het noordelijk deel van de Spaarndammerbuurt. Het gebied verandert de komende jaren in 7 groene, autoluwe wooneilanden met ongeveer 2.000 woningen en 70 woonboten. Houthaven krijgt een aansluiting op duurzame verwarming en comfortkoeling.

Excellente gebieden
Het gebied is één van de zogenoemde ‘Excellente Gebieden’. Agentschap NL ondersteunt deze gebieden met een kennis- en leertraject. In deze gebieden wordt minimaal 25 procent energiezuiniger gebouwd dan het Bouwbesluit op dit moment voorschrijft. Alle bij de bouw betrokken partijen kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring. Doelstelling is om in 2020 energieneutraal te kunnen bouwen.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties