EETcafé in teken van rol gemeenten

EETcafeHet EETCafe van 7 april a.s. staat dit keer in het teken van gemeenten: Wat dragen de gemeenten bij aan de transitie van de gebouwde kantooromgeving naar energieneutraal? Hoe zetten gemeenten zich in om binnen hun gemeentegrenzen faciliterend te zijn en welke gemeenten nemen zelf het voortouw om met hun eigen vastgoed het goede voorbeeld te geven?

Verder zal het Excellent Expert Team (EET) de aanwezigen meenemen in een nieuwe, door hen ontwikkelde tool waarmee organisaties in staat worden gesteld om te sturen op meerwaarde in plaats van op het reduceren van de huisvestingskosten?

Kijk voor meer informatie en inschrijving op de Kantoor vol Energie website

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties