EIB stelt € 200 mln beschikbaar voor Portaal

agaathlaanWoningcorporatie Portaal gaat samen met de Europese Investeringsbank (EIB) een financieringsovereenkomst aan om bestaande woningen energiezuinig te maken en energieneutrale woningen te bouwen.

De EIB stelt een bedrag van € 200 mln beschikbaar voor Portaal. Hiermee investeert de bank in het energiezuinig maken van bestaande woningen en de bouw van nieuwe energieneutrale woningen. Het investeringsprogramma bestaat uit meer dan veertig duurzaamheidsprojecten in de regio’s waar Portaal actief is, zoals Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Hierbij gaat het om bijna 5.000 woningen die deel uitmaken van het initiatief Stroomversnelling.

Volgens Portaal past het investeringsprogramma goed binnen de Europese doelstellingen voor stedelijke vernieuwing en duurzame gemeenschappen en daarmee binnen de doelstellingen van de EIB. Zo krijgen de woningen een nieuwe schil en moeten isolatiemaatregelen leiden tot energiebesparing. Daarnaast krijgen de woningen zonnepanelen, waarmee de bewoners voor een deel in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien.

Betaalbare woningen
“Huurders betalen weliswaar iets meer huur voor hun energiezuinige woning, maar daar staat tegenover dat hun energielasten substantieel dalen. En dat komt de betaalbaarheid ten goede”, zegt Dirk Jan van der Zeep, Lid van de Raad van Bestuur van Portaal. “Daarnaast vind ik het goed dat er, naast de traditionele financiers van de sector, een nieuwe partij is opgestaan die het belang van de sociale woningbouw onderschrijft en daar een rol in wil spelen” aldus Van der Zeep.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties