Eind 2019 duidelijkheid over afbouw salderingsregeling

Dit bericht is overgenomen van Solar Magazine, publicatiedatum 22-10-19.

De Tweede Kamer wordt voor het einde van het kalenderjaar geïnformeerd over het afbouwpad van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dat stelt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een nota over de wijziging van enkele (belasting)wetten.

Kamerleden van de PvdA hadden het kabinet gevraagd om uiteen te zetten welke fiscale maatregelen nog worden verwacht als uitvloeisel van het Klimaatakkoord. Kamerleden van D66 hadden op hun beurt gevraagd per wanneer het kabinet de Tweede Kamer kan informeren over het wetgevingsproces inzake de aanpassing van de salderingsregeling en de postcoderoos. En CDA-Kamerleden hebben het kabinet gevraagd om toe te lichten welke wetstechnische opties worden overwogen ten aanzien van de voorziene wijziging van de salderingsregeling. Verder vragen zij welke acties worden ondernomen om hier een afgewogen besluit over te kunnen nemen en wanneer dat besluit wordt verwacht.

Afbouw salderen tot 2031
Energie Samen stelde afgelopen week op basis van gesprekken met het ministerie van Economische Zaken al dat er voor het einde van de maand november duidelijkheid komt over het beschikbare budget en het subsidietarief per geproduceerde kilowattuur van de nieuwe Postcoderoosregeling. Minister Wiebes meldde eerder dit jaar al dat de Postcoderoosregeling zal worden gewijzigd of worden vervangen door een subsidieregeling. Wiebes meldde dit nieuws over de Postcoderoosregeling afgelopen april in zijn Kamerbrief waarin hij ook meldde dat de salderingsregeling verlengd wordt tot 2023, waarna stapsgewijze afbouw tot 2031 volgt.

Over dit alles stelt staatssecretaris Snel in zijn nota nu het volgende: ‘Voor de salderingsregeling wordt een apart wetsvoorstel voorzien. Uw Kamer wordt voor het einde van het jaar nader geïnformeerd over het afbouwpad van de salderingsregeling en het tijdpad van het betreffende wetsvoorstel.’


Gerelateerde berichten

Tags:

Saldering

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties