Energie-Nederland presenteert 7 transitieversnellers

Informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en Groenlinks ontvingen de afgelopen weken vrijwel dagelijks open brieven met suggesties voor een groen(er) regeerakkoord. Een opvallende bijdrage komt van Energie-Nederland, dat zeven ‘transitieversnellers’ formuleert om de afspraken uit het Verdrag van Parijs te kunnen naleven.

“Als deze voorstellen aangenomen zouden worden, dan kunnen we daar echt iets mee”, aldus Claudia Bouwens (Lente-akkoord). ”Ze geven tussendoelen voor de komende jaren, en daardoor duidelijkheid en piketpaaltjes voor Nederland”.

Het gaat om concrete voorstellen voor een Energieakkoord 2.0 en een Klimaatwet, voor wind op zee, voor de SDE+ regeling, voor de warmtetransitie, voor energiebesparing in de bebouwde omgeving, voor elektrisch vervoer en voor het optimaal benutten van marktdynamiek. De voorstellen van Energie-Nederland sluiten aan op de Energieagenda. Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland: “De Energieagenda geeft een eenduidig afwegingskader en een duidelijke rol voor marktbedrijven. Nu is het zaak die agenda samen uit te voeren’’.

De 7 transitieversnellers

 1. Zorg voor voorspelbaar en stabiel beleid met een klimaatwet en Energieakkoord;
 2. Versnel de uitrol van wind op zee; realiseer tot 2030, 10.000 MW wind op zee;
 3. Zorg voor investeringszekerheid door de SDE+ te continueren;
 4. Laat gemeenten en hun inwoners zich voorbereiden op de warmtetransitie;
 5. Bied een fiscaal voordeel bij het besparen op energie;
 6. Bouw het elektrisch vervoer uit door een evenwichtig fiscaal systeem en formuleer
  heldere doelen;
 7. Gebruik de dynamiek van de markt, maak een heldere rolverdeling tussen bedrijven
  en netbeheerders.

Lees de brief van Energie-Nederland aan informateur Schippers

De zeven transitieversnellers van Energie-Nederland toegelicht


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties