Energiebesparing met slimme meter

slimme-meterSinds 1 januari 2012 worden in Nederlandse nieuwbouwwoningen slimme meters geplaatst. Uit tussentijds onderzoek valt op te maken dat het plaatsen van slimme meters op zichzelf geen energiebesparing teweegbrengt.

Er is wel energiebesparing te verwachten als de meter wordt gecombineerd met directe feedback in de vorm van in-home displays, eventueel aangevuld met besparingsadviezen. De besparing is gemiddeld 3% voor elektriciteit en 2% voor gas.

In onderzoek in Engeland wordt de besparing vooral gezien op elektriciteitsgebruik. De gemiddelde besparing was ook in Engeland gemiddeld 3%. Ten aanzien van het gasverbruik bleek de invloed van real-time displays minder evident. Besparingen op het gasverbruik lijken meer afhankelijk van eenmalige aanpassingen (zoals het veranderen van de instelling van de CV-thermostaat) met effecten op langere termijn die minder zichtbaar zijn te maken via realtime displays.

In het tussenrapport Monitoring Energiebesparing Slimme Meter (november 2012) zijn de diverse onderzoeksresultaten beschreven. Bijlage 7 en 8 van dit rapport geven een handig overzicht en beschrijving van alle op dit moment in de handel zijnde verbruiksmonitoren en energiemanegementsystemen (in-home displays).


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties