Energieconcept Almere Hout-Noord gereed

AlmerebovenDe ambitie om een energieneutrale en energieonafhankelijke woonwijk te maken, een divers aantal stakeholders, particulier opdrachtgeverschap en een locatie boven een drinkwatergebied. De te ontwikkelen wijk Almere-Hout Noord had alle ingrediënten voor een echte uitdaging op energiegebied, ook omdat de factor tijd een rol speelde.

In Almere Hout-Noord, deelnemer aan het kennis- en leertraject van de Excellente Gebieden, komen 4.300 woningen en 400.000 m2 bedrijventerrein. De wijk wordt klimaatneutraal en energieonafhankelijk, zonder gas. De afgelopen periode zijn alle mogelijke energieconcepten technisch en financieel in beeld gebracht. Er is uiteindelijk gekozen voor collectieve WKO, aangevuld met een biogasinstallatie (bio-WKK) die groene stroom opwekt.

Lees meer op de website van Cauberg-Huygen

Zie ook Excellente Gebieden


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties